Kde se vzal Covid? Je opravdu z laboratoře? Pokud ano, unikl náhodně nebo byl vypuštěn úmyslně? Ve kterých laboratořích se s takovými viry pracuje? (1)

01.03.2021 | 16:10
  1
Česká občanská aktivistka Jana Karásková se ve svém článku zabývá původem a vznikem viru SARS-Cov-2. Čerpá v něm informace od profesora Francise Boylea a dalších amerických vědců, kteří jsou umlčování. - (1. část)

Redakce AE News přináší první část exkluzivního článku české občanské aktivistky Jany Karáskové, který se zabývá původem a vznikem viru SARS-Cov-2 a čerpá informace od profesora Francise Boylea a dalších amerických vědců, kteří jsou umlčování a jejich informace banovány. Původ koronaviru se postupně dostává na povrch, a to i přes veškerou snahu mainstreamových médií umlčet všechna fakta a informace.

Někteří odborníci tvrdí, že virus má laboratorní původ. Jiní toto popírají. Jejich názory  jsou v odborných i jiných médiích propagovány. Věcné argumenty bohužel nebývají dostatečně oponovány, nedochází k tomu, aby zastánci obou názorů mohli diskutovat napřímo. Jedním z těch, kteří tvrdí, že COVID unikl z laboratoře, je prof. Francis Boyle,  autor amerického zákona o biologických zbraních (Biological Weapons Anti-Terrorism Act of 1989), který prošel jednomyslně oběma komorami amerického parlamentu. Svůj názor na laboratorní původ covidu zveřejnil poprvé před rokem. Video s jeho rozhovorem se šířilo přes alternativy. Jinam než na alternativy (a na obrazovky  indické TV) se jeho názor neměl šanci dostat [1].

Před pár dny se ale jeho jméno (spolu s jmény dalších veřejně známých osob, kteří zastávají názor, že COVID vznikl v některé z laboratoří) objevilo v článku, který převzala mnohá známá média. Je zařazen na první místo mezi „super-šiřiteli“ této „konspirační teorie“. Jeho věcné argumenty pro podporu verze laboratorního původu viru v něm ale uvedeny nejsou [2]. Prof. Boyle během svých rozhovorů důvod,  proč je v médiích hlavního proudu mnoho let na „černé listině“, zmiňuje. h

Na podzim roku 2001 totiž v rozhovoru pro BBC zveřejnil informace o původu antraxu, který byl nalezen v dopisech, zaslaných tehdy dvěma senátorům (odpůrcům Patriot Act). Z rozboru spór antraxu mu bylo jasné, že musely pocházet z vojenské laboratoře, která používá nanotechnologie. Případ byl tehdy předčasně uzavřen po sebevraždě jednoho z amerických vědců, který měl svědčit před soudem. Viníkem byl pravděpodobně někdo jiný, a američtí právníci žádají důkladné vyšetřování. V říjnu 2020 zaslali petici všem senátorům a všem členům Kongresu, ve které uvádějí odkazy na důkazní materiály [3].

Záhadná úmrtí a presstituce novinářů na vytváření virtuální reality

Na černé listině není sám. To, že není zájem, aby se takové informace dostávaly  na veřejnost, je pochopitelné. Natož aby se o nich diskutovalo, aby se projednávaly na odborných konferencích. Mnoho lidí dosud žije v iluzi, že v demokratické společnosti, s novináři jako „hlídacími psy demokracie“ se nemohou vládní podvody a zločiny utajit.  Přece by alespoň někteří z novinářů měli odvahu o nepohodlných kauzách promluvit. Není tomu tak. Udo Ulfkotte ve své knize Koupení novináři popsal praxi, která už dlouhou dobu funguje v médiích. Nejen v USA ale i v Německu. A stejně tak u nás.

Novináři se vyhýbají nevhodným informacím o pozadí válek, o nebezpečných výzkumech, o pandemiích. Věcné diskuse se o těchto tématech nevedou. Kdysi byl výbušným tématem atentát na J.F. Kennedyho. Asi polovina občanů USA nevěřila oficiální verzi. Její zpochybňování se mělo dle instrukcí CIA t r. 1967 začít označovat jako nesmyslné „konspirační teorie“. Verze o jedné odražené kulce se musela prosadit jako jediná pravá, vše ostatní měly být nebezpečné dezinformace. Musí se cenzurovat i univerzitní studie o kolapsech WTC, které vylučují oficiální verzi.

Média umlčí a zdiskreditují každého, kdo zpochybní oficiální narativ

V roce 2009 se v médiích nepsalo o kriminálním vyšetřování firmy Baxter pro možný pokus o genocidu. Vlády od ní v době vyšetřování objednávaly vakcíny. I naše vláda. Baxter nyní vyrábí vakcíny pro Pfizer. Nikde v médiích hlavního proudu nezaznívá připomínka nebezpečné kauzy, která nebyla řádně došetřena [4]. Každý den se objevuje mnoho nových informací o průběhu současné pandemie, vhodnosti a účinnosti jednotlivých opatření, o nových mutacích, o vakcínách. Jakoby už nebylo  důležité nadále ze zajímat o to, kde virus vznikl, proč má zvláštní strukturu RNA kódu. Té si všímají molekulární genetici, kteří znají metody úpravy genomu, jako je např. CRISPR.  Zdá se, že není zájem o to, aby dostali prostor svůj názor prezentovat na stránkách odborných časopisů, nejsou zváni k on-line diskusím či konferencím.

Bioložka Peková prohlásila, že dostala zamítavou odpověď, když zaslala článek do odborného časopisu. Výhrady podle ní nebyly odborného rázu, ale byly obavy z důsledků / dopadů tak výbušných zjištění. Indičtí vědci byli na jaře dotlačeni k tomu stáhnout své poznatky o shodě části kódu s částmi viru HIV. Nehodilo se ani vyjádření nositele Nobelovy ceny Montagniera, je dnes zařazen mezi super-šiřitele konspiračních teorií.

V západních médiích se o vzniku koronaviru pochybovat nemá,  všem má být jasné, že má virus původ v netopýrovi z přírody někde v čínské jeskyni. Zjišťovat cokoli víc je nadbytečné. WHO sice šetřila laboratoř ve Wuhanu, ale i kdyby se tam něco dělo, tak sami přiznávají, že už budou stopy zahlazeny. A ta „čínská povídačka“ o Fort Detricku? To je přece nesmysl a propaganda.

Současný virus může být laboratorně nahrazen úplně jiným a mnohem nebezpečnějším

Patřím k těm, kteří se podobně jako S. Peková domnívají, že „zjistit ze kterých „jeskyní“ virus vylétl (nebo snad vylétávají další?) a uzavřít je, je to nejdůležitější pro budoucnost. Pokud by byl virus vyrobený  v laboratoři dokonce úmyslně vypuštěn, pak by to byl  zločin nejvyšší – pokus o genocidu. Mnoho vědců se obává, že se současná situace (pandemie) může zopakovat s mnohem ničivějším patogenem. Nabízí se laboratorní sortiment –  “vylepšená” španělská chřipka, Ebola, další “morová rána”, antrax a mnoho dalších adeptů.

Profesor Boyle se zabývá otázkou biologických zbraní dle svých slov téměř 50 let. Je v kontaktu s vědci, kteří s ním sdílejí obavy z nebezpečí vyhlazení lidstva. V 80. letech byl požádán o formulaci  znění amerického zákona o biologických zbraních, legislativy, která implementovala  do amerického právního systému závěry mezinárodní úmluvy o biologických zbraních z roku 1972 (Biological Weapons Convention). Po zhlédnutí rozhovoru s prof. Boyle z února 2020 jsem vyhledala kontakt na něj a napsala mu – zeptala jsem se, zda se domnívá, že byla prasečí chřipka také laboratorního původu, a jaký názor má na tehdejší  změnu pravidel WHO pro vyhlašování  pandemií.

Profesor Boyle varuje před úlohou amerického vojenského výzkumu biologických zbraní v současné virové krizi

Zajímalo mne, co si myslí o kauze firmy Baxter,  která na počátku roku 2009 do mnoha evropských laboratoří  rozeslala vzorky vakcín na sezonní chřipku, kontaminované živými viry ptačí chřipky. Zaslala jsem mu překlad svého článku, který jsem o kauze Baxter před lety napsala [5]. Podrobnější informace ke kauze Baxter uvádím v závěru článku.

Baxter měl dokonce mít patent na vakcínu proti prasečí chřipce 6 měsíců před jejím vypuknutím. Bylo plánováno, že vakcínou na prasečí chřipku budou Američané očkovaní s pomocí armády, ale vzepřeli se lékaři. Informace o vývoji vakcíny na COVID již před vypuknutím pandemie se objevila i nyní [6]. Také jsem mu zaslala překlad části rozhovoru se Soňou Pekovou, kde mluvila o laboratorním původu koronaviru, kterému podle ní odpovídají změny v řídící sekvenci jeho RNA.

Prof. Boyle mi odpověděl, že podle jeho názoru byla jak  prasečí chřipka tak SARS laboratorního původu. Zaslal mi rozsáhlejší  text svého rozhovoru z roku 2015, kde varuje před laboratořemi, které vyvíjejí a skladují biologické zbraně (nebezpečné patogeny).  Dle jeho informací  přibližně 13 tisíc vědců „smrti“ pracuje ve 400 takových nebezpečných laboratořích. V nich vědci  viry a další patogeny vylepšují, aby se rychleji šířily, byly více nakažlivé, aby byly smrtelnější, aby se mohly přenášet aerosolem /vzduchem/ na člověka. Vyvíjí nové kmeny, které budou rezistentní k vakcínám. Např. Dr. Kawaoka (který „oživil“ virus  španělské chřipky pro potřeby Pentagonu)  našel způsob, jak zvýšit toxicitu chřipkového viru dvěstěkrát.

Kongres financuje vývoj amerických biologických zbraní maskovaných za výdaje na biologickou obranu

V tomto rozhovoru uvádí konkrétní příklady úniků patogenů. Kritizuje výdaje Kongresu. Výzkum léků na rakovinu je podle něj dlouhodobě velmi podfinancován.  V období od  11. září 2001 do r. 2015 bylo na americké útočné biologické zbraně vynaloženo okolo 100 miliard USD. Zmiňuje, že v r. 2006 poskytl Kongres Národnímu zdravotnímu  institut (NIH) 120 mil. dolarů na boj s chřipkou, na kterou ročně umírá kolem 36 tisíc Američanů, ale vedle toho mu dal 1 miliardu a 760 mil. dolarů na „biodefense“,  ačkoli antrax zabil jen 5 osob.

Ten byl navíc užit proti vlastním občanům v zájmu Pentagonu a CIA.  Laboratoř Galveston přirovnává k SS a Gestapu s tím, že je ale mnohem nebezpečnější než byly Hitlerovy oddíly. Podle něj by tyto kriminální podniky měly být okamžitě uzavřeny. Text jsem na jaře zaslala některým alternativním médiím, později  se objevil i ZDE. Prof. Boyle mi zaslal také odkaz na článek evolučního biologa Joshe Mitteldorfa. Mitteldorf se otázkou původu, zdroje šíření, i politickými souvislostmi pandemie zabývá ve svých dvou článcích z dubna 2020. Cituje v nich i informace z textů prof. Boylea. Na rozdíl od něj předkládá i alternativní teorii – vznik viru v americké laboratoři na podzim 2020.

Podle této verze se do Wuhanu mohl dostat virus s americkými  sportovci,  se 300 vojáky, kteří se koncem října účastnili „vojenských olympijských her“, a byli ubytováni v Oriental hotelu, který je vzdálen pouze 800m od tržiště, odkud se nákaza měla šířit. Někteří z nich navštěvovali předtím Fort Detrick. Toto je verze zmiňovaná i čínskou  vládou. Podle jedné ze zpráv bylo totiž prvních 41 osob nakažených COVIDem z řad zaměstnanců hotelu a jejich rodinných příslušníků, kde byli američtí vojáci během vojenských sportovních her ubytováni. A to docela zapadá do sebe.

Profesor z univerzity v St. Louis má vážné podezření, že virus do Wuhanu přivezla americká armáda během Světových vojenských her

Čínská vláda později žádala americkou vládu, aby byli její sportovci otestování na covid, kolovaly zprávy o tom, že mohla být nakažena cyklistka Maatje Benissa. Některé analýzy mutací odhadovaly,  že tzv.  Pacient Zero onemocněl na podzim 2019.

Mittledorf píše:

Je pravděpodobné, že SARS-CoV2 mutoval přímo z viru, který infikoval místní netopýry? U této otázky jsem závislý na názorech evolučních genetiků a na vědeckou literaturu existuje rozdílný názor. Genetici, kteří tvrdí, že důkazy poukazují na laboratorní původ, jsou obvykle opatrní, ale uvádějí toto: Wuhan je ve středovýchodní Číně. Netopýři, kteří přenášejí SARS, pocházejí z provincie Yunnan na jihozápadě, asi 1 000 mil daleko. Je známo, že netopýři byli shromážděni pro výzkum viru SARS prováděný v laboratoři Wuhan.

Genom má alespoň 4 mutace „ziskové“ gain of function ( jsou-li to mutace ) ve srovnání se svým předkem (netopýřím virem).  Mutace ziskové funkce jsou ve srovnání se ztrátou funkce vzácné a virus obvykle přeskočí, když dojde k jedné takové ziskové mutaci. Asi čtvrtina genomu nevypadá jako koronavirus a musela vzniknout genetickou rekombinací. Rekombinovaná část se podobá HIV. V přírodě se rekombinace virových genomů vyskytují, ale je obtížné ji zde vysvětlit, protože HIV je křehký virus, který nemůže přežít mimo lidskou krev. Jak by se dostal do viru netopýra? COVID má některé patologické účinky, které u koronaviru dosud nebyly pozorovány, včetně napadání GI traktu a stěn tepen. Existují zprávy, že letalita viru pochází z jeho útoku na hemoglobin, na červené krvinky,  které přenáší kyslík.

Josh Mitteldorf, PhD

Washington University in St. Louis, Department of Biology

https://joshmitteldorf.scienceblog.com/

Držitel Nobelovy ceny za objev viru HIV varoval, že koronavirus je podle všeho laboratorní rekombinant lentaviru HIV a koronaviru SARS

Tvrzení, že tyto čtyři vložené úseky vypadají podezřele jako HIV, bylo považováno za vratké, ale dnes je podpořeno posudkem francouzského nositele Nobelovy ceny. V roce 2008 získal Dr. Luc Montagnier Nobelovu cenu za medicínu za objev viru HIV, který způsobuje AIDS (objev učinil o mnoho let dříve). V tomto rozhlasovém rozhovoru (ve francouzštině) s Dr. Jean-Françoisem Lemoinem Montagnier vyjadřuje své přesvědčení, že genom SARS-CoV2 ukazuje na laboratorní původ. Článek přinesl i AE News ZDE.

“Indičtí vědci se již pokusili zveřejnit výsledky analýz, které ukázaly, že tento genom koronaviru obsahoval sekvence jiného viru, … viru HIV, ale byli nuceni svá zjištění stáhnout, protože tlak hlavního proudu byl příliš velký.” Proti těmto analýzám existuje jeden prominentní článek v Nature Medicine, který tvrdí, že „nevyvratitelně“ vylučuje laboratorní původ. Jejich základem pro toto jsou tato tvrzení:

Výpočty naznačují, že povrchové proteiny viru nejsou ideální pro vazbu na lidský enzym zvaný ACE2. Pokud by byl virus navržen v laboratoři, návrháři by jistě našli ideální řešení a použili je. To, že páteř viru obsahuje kousek, který vypadá jako virus pangolinu, a genom viru pangolinu byl publikován teprve nedávno, takže jej laboratorní vědci nemohli použít.

Mitteldorf uzavírá – „Je mi vždy podezřelé, když vědci používají slova jako „nevyvratitelně“ a „definitivní“. Ale objektivněji bych chtěl poukázat na to, že žádný ze čtyř výše uvedených argumentů  nebyl vyvrácen, dokonce se jimi ani článek v Nature Medicine nezabýval.

Vědecké servery úmyslně ignorují fakta a publikují jen ty vědecké práce, které podporují oficiální narativ o původu a vzniku viru

V Lancetu je také prohlášení podepsané 27 výzkumníky, prominentně opakované  v časopise Science Magazine.  které „ostře odsuzuje fámy a konspirační teorie“, aniž by vyvrátilo jakékoli tvrzení genetiků. Citují desítky článků, které podle nich podporují přirozený původ, ale při prozkoumání těchto článků zjišťuji, že spíše předpokládají přirozený původ. Ve skutečnosti několik z těchto článků zmiňuje obtíže s touto hypotézou. Jeden z článků na základě evolučních modelů dospěl k závěru, že pokud se SARS-CoV2 přirozeně vyvinul z předka netopýra, musel se odštěpit nejméně před 40 lety. To je obtížné sladit s příběhem, kdy měl SARS-CoV2 přeskočit z netopýrů na lidi právě minulý rok.

Osobně se přikláním  k názoru, že prohlášení Lancet je politicky motivované. Považuji za podezřelé, že přední vědecké publikace považovaly za vhodné popírat tvrzení, že COVID měl laboratorní původ, ale žádný z nich nevyvrátil uvažované podrobnosti těchto tvrzení.

Americká armáda studovala koronaviry jako biologické zbraně. Je nesporné, že USA mají rozsáhlý „výzkumný“ program pro biologické zbraně a že úprava koronavirů tak, aby byly nebezpečnější, je součástí jejich pracovního programu.

Tolik americký evoluční biolog Mitteldorf, zdroje jeho článků: [7], [8]

Oba tyto články si po mém upozornění přečetl i prof. Flégr, nevyjádřil se konkrétně co si o nich myslí.

Autor: Jana Karásková

Zdroj: aeronet.cz / YouTube

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti