JUDr. Krajníková o policajnom vyšetrovateľovi šikanujúceho odporcov Mikasových vyhlášok a dezorientovanom v práve, čase a priestore

11.06.2021 | 15:10
  7
Slovensko je posiate neschopnými úradníkmi a právnymi analfabetmi. Jedným z nich je vyšetrovateľ Polície SR Róbert Bílik, píše vo svojom článku advokátka JUDr. Adriana Krajníková v reakcii na skúsenosť s amaterizmom fungujúcim v našom štáte.

Nepozná zákon a tak za mesačnú almužnu robí užitočného idiota režimu. A ľuďom prekrýva dýchacie cesty, bráni im podnikať, najradšej sa cíti, ak ich môže zatvárať. Duchom ďalší Matovič na scéne…

Moji klienti Roman S. a Anton G. ako jední z podnikateľov – prevádzkarov reštauračných zariadení, ktorí sa postavili proti nezákonným opatreniam Mikasových vyhlášok a tieto legitímne ignorujú, sú terorizovaní a šikanovaní zo strany NESCHOPNÉHO A ZÁKONOV NEZNALENÉHO vyšetrovateľa Róberta Bílika.

Jeho neschopnosť siaha až tam, že príslušné osoby opakovane nedokáže úradnou cestou ani len predvolať na úkon, nevraviac o „odbornej“ neschopnosti vo veci samej pri stíhaní klienta ako obvineného (ale to rozoberieme v inom článku), a tak „zatýka“ a predvádza. K tomu, samozrejme, nemá splnené podmienky zákona.

Lenže on nevie čo je ZÁKON. On zákonným spôsobom predvolávať nevie… Opakujem, Slovensko má problém s amatérskym zložením štátneho aparátu, ktorý má však moc v rukách! Za mesačné almužny popierajú ÚSTAVU!

Najviac sa tento úradník Bílik teší z toho, že mám „pozastavený“ výkon advokácie a v jeho logike to znamená, že som z „kola von“. … och Bílik.

Pozrite si, ako v praxi vyzerá činnosť Polície SR, ktorá už na plné obrátky beží v AMATÉRSKOM móde neschopných policajtov ako majstrov garážovej firmy plnej malých a neschopných „kutilov“. Táto svojvôľa sa na Slovensku rozmohla do obrovských rozmerov a jedného dňa na to doplatia samotní „autori“ diela… Takže poďme na to, čo sa stalo:

Vo veci Romana S.:

Majster Bílik chcel na výsluch ako svedka predvolať Romana S., nar. 1989, majiteľa reštaurácie v Topľčanoch – Továrniky, namiesto toho predvolal jeho otca Romana S., nar. 1964. No na prvý pokus „nevydalo“… Aj tomuto však predvolanie zaslal tak, že úkon výsluchu nariadil do doby pred doručením predvolania.

Roman S., nar. 1967, predvolanie doručené dňa 21.5.2021 na úkon na deň 4.5.2021:

Po tomto sa majster Bílik „strafil“ a predvolal už samotného Romana S., nar. 1989, avšak znova „nevydalo“ a NEDOKÁZAL ho predvolať ani následne dvakrát (!) a predvolanie mu zakaždým odoslal tak, že úkon výsluchu nariadil do doby pred doručením predvolania.

Ťažký amaterizmus za štátne peniaze.

Roman S., nar. 1989, predvolanie doručené dňa 24.5.2021 na úkon na deň 11.5.2021:

Roman S., nar. 1989, predvolanie doručené dňa 1.6.2021 na úkon na deň 21.5.2021:

Keďže Roman S. sa objektívne nemohol dostaviť na úkon do minulosti, majster Bílik sa rozohnil, že toto je chyba Romana S. a svojvoľne ho dal bez opory zákona predviesť.

Pretože policajt Bílik nevie robiť svoju robotu, Roman S. skončil obmedzený na osobnej slobode a „dovlečený“ na políciu.

Tento expert Bílikna policajnú činnosť“ namiesto toho, aby svoju prácu robil svedomito a pri určení vyšetrovacieho úkonu počítal s dobou pre doručenie zásielky a dobou na prípravu a na dostavenie sa na úkon, ako infantilné dieťa – neviem prečo mi jeho „obraz“ pripomína Matoviča, sa teší z môjho pozastavenia výkonu advokácie a popritom svedka nechá nasilu predviesť (k tomu vysvetlenie nižšie). … Normálny jedinec žasne nad týmito bláznami. Myslia si, že ich konanie ostane naveky „beztrestné“.

 

VO VECI ANTONA G.:

Majster Bílik chcel na výsluch ako obvineného predvolať Antona G., aj tomu však predvolanie zaslal tak, že úkon výsluchu nariadil do doby pred doručením mu predvolania. No proste „odborník“. Ale za štátne, takže nikomu to neprekáža…

Z pripojenej obálky je zrejmé, že majster Bílik dňa 18.5.2021 určil úkon na deň 28.5.2021 a zásielku odoslal na prepravu dňa 19.5.2021, kde obvinenému musí predvolanie doručiť 5 pracovných dní pred výsluchom vopred!!! To je ZÁKON, Bílik! Ale amatér to nevie a počty a dni mu nijako nevychádzajú. Nezaujíma ho to… Potom si svojvoľne zmyslí, že to svedok a obvinený „maria“ úkony. A treba ich nasilu predviesť. Veď má „moc“ v rukách. … S „pánombohom“ Slovensko! … Rovnaká „kvalita“ sa mu však jedného dňa vráti z nejakej inej strany… To je proste život… Zrkadlenie….

Anton G. – predvolanie doručené dňa 8.6.2021 na úkon na deň 28.5.2021:

 

Toto už nie je náhoda, toto je pracovná metóda Bílika. Amaterizmus, svojvôľa a neschopnosť…

Telefonickým oznamom z dnešného dňa dal Bílik Antonovi G. na vedomie, že mu zaslal ďalšie predvolanie, ale ak sa Anton ráno nedostaví o 8.00 hod. na výsluch, nechá ho predviesť, pričom ho nezaujíma skutočnosť, že termín vyzdvihnutia odoslanej zásielky bude dňa 21.6.2021. A ja dodávam, potom ešte 5 pracovných dní na prípravu, majster Bílik!!!

Namiesto toho, aby BÍLÍK hľadal CHYBU V SEBE, hľadá ju v účastníkoch konania. Aj keď títo majú podľa ZÁKONA právo na odbernú lehotu zásielky 18 dní, potom ešte aj 5 alebo 3 dni na prípravu… ale to je už vysoká liga na Bílika. Jednoduchšie je to „domuchliť“ a stránku „dovliecť“ na stanicu.

Tento policajt NEVIE NARIADIŤ ÚKON TAK, ABY DODRŽAL VŠETKY LEHOTY. Podľa Bílika majú predvolaní preberať zásielky tak, aby sa strafili do jeho vadne určených termínov úkonov, a teda majú zásielky preberať ihneď a nie na posledný deň. Toto skutočne nevymyslíš, toto je z úst polície… Inak – ak preberú zásielku z pošty v zákonom zaručený posledný deň, podľa „logiky“ Bílika sa vyhýbajú úkonom. Obdobne potom odvolanie podané v posledný deň lehoty treba zamietnuť, lebo malo a mohlo byť podané skôr… A ľudí treba nasilu predvádzať a podanie opravných prostriedkov „preventívne pre poriadok“ zamietať.

Päťdesiate roky…, stredovek… v hlavách štátnych úradníkov? Ako vtip dobré, nebyť toho, že ľudia naozaj končia v policajných autách a niektorí aj v putách… Dokonca iní úradníci a prokurátori odmietajú aj odvolania podané v lehote predĺženej osobitným zákonom č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ako zmeškané, pretože mali byť podané skôr. Pritom s poukazom na uvedený zákon zmeškané nie sú vôbec. Amaterizmus „made in Slovakia“ na plné obrátky. Namiesto ukončenia vecí do 3 mesiacov, spory sa budú ťahať roky. A toto je problém Slovenska ohľadne nekonečných súdnych sporov a „súdnych prieťahov“. Amaterizmus úradnikov, prokurátorov a mnohých sudcov (je to osobitná otázka a na inú tému, ktorú určite tiež otvoríme).

U pandemických „vinníkov“ ide pritom o slušných občanov, riadne platiacich daňových poplatníkov aj na mzdu Bílika, ktorí sa „prehrešili“ iba tým, že nechcú dodržiavať to, čo im zákon neukladá. Také zvláštne, však… ? Na rozdiel od bílikov, ktorí za almužnu každý mesiac predávajú svoju česť a dôstojnosť.

INFANTILNÝ RÓBERT BÍLIK vs. ADVOKÁTKA

A takto to vyzerá v dennodennej praxi.. „Laťka“ úradného postupu bežného SLOVENSKÉHO ÚRADNÍKA, POLICAJTA…

Podanie JUDr. Krajníkovej: Korona-GIECI-ANTON-T-pozastavenie-vykonu-advokacie-podanie-o-dorucenie-podkladov

Róbert Bílik – odpoveď:

JUDr. AK – odpoveď:

Róbert Bílik – odpoveď:

JUDr. AK – odpoveď:

 

Majster Bílik inak nevie… Tieto kreatúry štátnej moci a správy sa skrývajú za svoje úrady.

Znova zopakujem: Nemám de iure pozastavenú činnosť, aj keď si to myslí Bílik a Slovenská advokátska komora…, ale to je tiež na inú tému.

Bílik šliape po zákonoch ako cap po kvetinovej záhrade a pritom mu to nevadí. Lebo ako ten cap to tiež nevníma…, A toto je „profesionálna“ úroveň úradníkov a justície Slovenska.

To, ako koná Bílik, predovšetkým teda v jeho úradných veciach, v danom prípade ohľadne „predvádzania“ a „vypočúvania“ nepredvolaných osôb, nie je náhoda, je to bežná prax. A bude za to niesť zodpovednosť. Aj keď si myslí, že nie… Ale to už je jeho vec. Je sloboda myslenia…

§ 326 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona: Zneužívanie právomoci verejného činiteľa
Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, 
a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b) prekročí svoju právomoc, alebo
c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,
potrestá sa odňatím slobody na desať až dvadsať rokov.

Odkaz pre vyšetrovateľa Bílika:

Zdržte sa nezákonného konania voči mojim klientom, inak budete čeliť trestnému konaniu. Už predchádzajúce predvedenia sú nezákonné.

Až budete písomnosti riadne a včas doručovať, aj strany konania sa budú úkonov riadne zúčastňovať.

Slovensko je KOCÚRKOVO, garážová firma plná bílikov, čížových… a iných amatérov vyžívajúcich sa v „moci“. Ak to občanom vyhovuje, potom fajn, ale všetci budú žiť v tejto „džungli“… Otázka nie je či, ale kedy ich vlastný amaterizmus dobehne.

A ako to povedal majster Bílik?Pani Krajníková Vy máte podľa informácii zo SAK od 16.2.2021 pozastavený výkon advokácie, pozastavenie výkonu advokácie trvá, preto ma v žiadnej trestnej veci viac nekontaktujte. Vaše splnomocnenia sú právne irelevantné…“

 Nie ja Vás, ale Vy mňa budete kontaktovať, pán Bílik…!

Korona-SCHLOSSER-ROMAN-Policia-predvolanie-a-obsah-spisu-RS-ziadost-1

Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet...

*** *** *** 

Nakoniec je vlastne fajn, že tu máme európsku prokuratúru, pretože tá naša sa v spojení s políciou nevie správať a idú podľa vlastných manierov „a la hop„. Ako „kouwboj“ Bílik…

A teda, ak toto pán Bílik nevyriešime zákonným spôsobom tu na Slovensku, pôjdeme pred medzinárodné orgány a svoje nezákonné a infantilné kúsky môžete vysvetľovať tam. Poznajúc napr. francúzske justičné orgány, na bílikov, ktorí nevedia ani len riadne predvolať, budú pozerať podobne, ako Macron civel na Igora…

Autor: JUDr. Adriana Krajníková

Zdroj: zalobyvocistatu.sk

 

Zobraziť ďalšie

Tipy a rady


 

Zaujímavosti