ISIS teroristé pro Ukrajinu a sankce pro Rusko

16.03.2022 | 13:35
  0
Ruská rozvědka zjistila, že Daeš teroristé byli podrobeni výcviku na americké vojenské základně al-Tanf v Syrii a posláni na Ukrajinu. Bylo to několik desítek těch, které Američané vypustili z vězení a vycvičili je v rozvratných a teroristických bojových metodách s přímým zaměřením na situaci v Donbasu. Jejich používání civilistů jako živý lidský štít je jedna z bojových metod teroristické skupiny ISIS, kterou Američané rovněž založili a vycvičili.

Nikolaj Azarov, který byl Premiér Ukrajiny v letech 2004, 2005 a 2010 napsal na Facebook, že tím, že ruská vojska vtáhla do země, Putin zachránil životy statisíců. Podle něho, NATO chtělo začít 3. světovou válku s použitím nukleárních zbraní proti Rusku. NATO se nikdy nevzdalo svého plánu, nazvaného „Drop Short,“ který byl vypracován v 1960. letech. Po rozpadu Sovětského svazu si všichni mysleli, že plán zanikl spolu s ním, ale to nebyla pravda.

NATO plán obsahuje údaje, jak preventivním jaderným úderem zasáhnou tisíce cílů na území Ruské federace zaráz a dokonce opakovaně, jadernými raketami. Cílem tohoto plánu nebylo ovládnout Rusko; cílem bylo vymazat Rusko ze zemského povrchu.

Od prosince 2021 dostávalo Rusko informace o jejich plánech, kdy chtěli přivézt na Ukrajinu čtyři vojenské jednotky, každá 3000 až 5000 vojáků, vybavených jadernými hlavicemi. Zřejmě chtěli udělat na Rusko nečekaný, koordinovaný útok mnoha raket zaráz, přesně podle již zmíněného plánu a dokonale tuto zemi zničit.

Současně plánovala ukrajinská armáda vojenskou akci v Donbasu, kdy chtěli vyhubit, neboli spáchat genocidu na 1,5 milionu rusky mluvících lidech. Tento útok byl koordinován se Spojenými státy a měl být spuštěn 25. února 2022, tedy druhý den poté, co ruská vojska vtáhla do země.

Asi týden předtím se podařilo jednotkám Doněcké republiky získat ukrajinskou vojenskou mapu, kde byly popsány podrobnosti tohoto útoku na Donbas.

Jeden z hlavních ukrajinských zpravodajských zdrojů, „Hromadske“ popisoval Donbas jako část země, kde žije „obrovské množství naprosto zbytečných lidí. Ze 4 milionů obyvatel Donbasu je tam 1,5 milionu nadbytečných, kteří musí být zabiti.“

Azarov opustil Ukrajinu poté, co na jeho auto bylo 21. února vystřeleno ze zálohy.

NATO a Spojené Státy sbírají po světě teroristy a posílají je na Ukrajinu

Ruská rozvědka zjistila, že Daeš teroristé byli podrobeni výcviku na americké vojenské základně al-Tanf v Syrii a posláni na Ukrajinu. Bylo to několik desítek těch, které Američané vypustili z vězení a vycvičili je v rozvratných a teroristických bojových metodách s přímým zaměřením na situaci v Donbasu. Jejich používání civilistů jako živý lidský štít je jedna z bojových metod teroristické skupiny ISIS, kterou Američané rovněž založili a vycvičili.

Rusové nedávno oznámili, že většina těchto teroristů byla zabita během bojů, ale že Washington stále dává dohromady nové a nové teroristické skupiny, jejichž členy sbírá po Středním Východě a v Africe a na Ukrajinu je dopravuje skrze vždy ochotné Polsko. Byli již zjištěni žoldnéři z Albánie, z Kosova, a i žihadisté ze Syrie. Američané rovněž naverbovali žoldáky soukromých vojenských dodavatelů, jako jsou PMC, Academi (dříve Blackwater), Cubic a Dyn Corp. Pouze za první týden v březnu přišlo na Ukrajinu 200 takových jedinců z Chorvatska, kteří vnikli do země opět skrze Polsko a přidali se k Ukrajinské armádě.

Koncem února oznámil president Zelenský vznik cizinecké legie na Ukrajině. O pár dnů později, Ministr Dmytro Kuleba prohlásil, že více než tisíc takových žoldáků ze 16 zemí již dorazilo na Ukrajinu. Zelenský předpokládá, že tato skupina bude mít 16 000 členů.

Mluvčí ruského Ministerstva obrany Igor Konašenkov řekl, že když tito lidé jsou zajati, pak nemohou být považováni za válečné zajatce. V nejlepším případě mohou očekávat pouze kriminální vyšetřování. To znamená, že jsou jednoduše zastřeleni. Zajímalo by mne, jestli si tuto okolnost uvědomují naši čeští nacisté, kteří se hrnou pomáhat Ukrajincům. A také jestli si to uvědomuje česká vláda, která je tam poslala.

Británie rovněž hodlá vyslat na Ukrajinu vysloužilé vojáky ve věku 40-60 let. Jedná se o dobře vycvičené a zkušené veterány, výsadkáře, letectvo a také ostrostřelce (snipers) a odborníky na používání protileteckých a protitankových raket. Údajně tyto lidi nebude platit britská vláda, ale nějaká země v Evropě, ještě se neví která, skrze soukromou vojenskou agenturu. Zkouší tím zastřít účast NATO na této záležitosti.

Američtí veteráni se rovněž chtěli zamíchat do konfliktu, možná proto, že si neuvědomují, že Amerika má proti takovým aktivitám zákon, který účastníky bojů na cizím území zbavuje vojenské penze. Možná tito dobrodruzi čítají s tím, že když je tam zabijí, tak penzi potřebovat nebudou. Ovšem pokud zanechají manželky, tak ty pak nedostanou ani dolar.

Tímto nekalým způsobem si Ukrajina zkouší zajistit ty nejlepší odborníky na boj s Ruskem. Jak bylo již psáno, Rusko bojuje na Ukrajině s celým světem, kromě Číny, Pakistánu a Maďarska. Uvědomujete si kolik zarputilých nacistů je ještě dnes roztroušeno po celém světě? A tito všichni podporují Ukrajince. Je pravda, že mnozí z nich nejsou nacisté, pouze ignoranti, kteří neví nic o světové situaci a podlehli mediální propagandě. A jiní jsou zase psychopati, kteří rádi vraždí.

Jak NATO, tak Amerika jsou velice opatrní v tom, že tyto lidi posílají pod štítkem soukromých vojenských dobrovolníků. Ovšem ve skutečnosti je za tím vším NATO a Spojené Státy, což by mělo být odhaleno, zveřejněno a považováno za deklaraci války Rusku!

Také zbraně jsou dodávány na Ukrajinu

Nejen Amerika a Británie, ale některé evropské státy, jako je Německo, Česká Republika, Portugalsko, Belgie a Holandsko chtějí poslat na Ukrajinu zbraně. Něco takového je nutno chápat jako že vlády těchto států jsou nacisticko-fašistického smýšlení a posíláním zbraní, kdy podporují již tak značný konflikt, dávají najevo, že chtějí válku udržovat a možná ji i vyhrotit v celosvětový válečný stav. Tyto vlády jsou zrádci svých národů a zrádci lidu, který reprezentují.

Zde není absolutně na místě čítat s tím, že by byli tak hloupí a nevěděli o co se jedná.

Znamená to také, že souhlasí s tím, že ukrajinská armáda celých 8 let systematicky vyvražďovala obyvatele Donbasu a více než 14 000 lidí přišlo tímto způsobem o život. Znamená to rovněž, že souhlasí s korupční a teatrální vládou země, že podporují nedemokratické jednání vládních činitelů vůči obyvatelstvu, že jim nevadí zákaz používání ruštiny a rasistická nenávist všeho ruského tam, kde jsou všichni ruského původu, a že souhlasí s plánovaným vyhubením 1,5 milionu Ukrajinců, mluvících rusky.

Takže jsou to nejen nacisté-fašisté, ale ještě rasisté a příznivci genocidy.

Česká republika poslala na Ukrajinu celý vlak s kulomety, puškami, pistolemi a s náboji do nich všech a také s dělovými náboji. A to všecko za peníze daňových poplatníků. Hazardují s penězi, které jim nepatří, které mají být použity na vylepšení podmínek ve státě, na udržování cest, na služby pro občany země, na údržbu struktury státu a jiné podobné účely. Je vidět že na občanech jim nezáleží, ti vždycky nějací budou, ale tady ze sebe mohou dělat Rambo a hrát si na správné a spravedlivé kazatele, což v žádném případě nejsou!

Co je to „Západ“

Jak správně píše Paul Craig Roberts, Západ je plný pýchy a arogance a vidí sám sebe jako výjimečný, který má plné právo řídit celý svět. Idiot, který funguje jako President, idiot, který je Sekretář Státu a idiot, který působí jako NATO Generální Sekretář, ti všichni prohlásili, že přesto, že Rusko oznámilo, že si nepřeje, aby se někdo do stávajícího konfliktu míchal, přesto budou pokračovat v rozšiřování vojenských základen těsně podél ruských hranic.

Ti, kteří vyprovokují válku, nemohou být nic jiného než hlupáci. Jsou tak hloupí, že si myslí, že dodáváním zbraní do současného vojenského konfliktu docílí mír. Vůbec nechápou, že zbraně dnešní doby a doby budoucí představují naprosto jiný druh války a přinášejí sebou také zcela jiný druh geopolitického uspořádání světa, jak správně říká profesor Peter Staněk. Nechápou, že světová situace se mění na takovou, kde nebude jeden mocný stát, který by diktoval těm ostatním, slabším a v případě neposlušnosti je zbombardoval, jak je to děláno dnes.

Všichni ti, kteří mluví o válce a podporují ji, neznají tyto nové zbraňové systémy a ani si nedovedou představit následky jejich použití a co by něco takového znamenalo pro nás, pro každého z nás, včetně jich, hlupců samotných.

Jak říká slavný politik a zkušený diplomat Otto von Bismarck, ten, kdo se nikdy nedíval do nepřítomných očí vojáka, umírajícího na bojišti, neví, co je to válka.

Anglosaská politická klika je nejen nabubřelá, arogantní a domýšlivá; tito lidé opovrhují každým jiným tak zjevně a tak okázale, že je to až urážlivé. Nikdy mezi sebe nepřijmou nikoho jiného než další Anglosasy a může se jim někdo vtírat jak chce a podlézat, použijí ho, když ho potřebují, ale jakmile jeho užitečnost pro ně skončí, odkopnou ho a je jim jedno, kam padne.

A co sankce?

Západ si myslí, že to všecko má podchyceno ve formě sankcí proti Rusku. Jenže ty sankce nejsou doopravdy proti Rusku, ale proti nim samotným. Oni na ně budou doplácet denodenně, oni budou trpět nedostatkem potravin, oleje, nerostů, surovin a všeho možného. Rusko se z následků sankcí snadno vymaní – ty minulé sankce jim dokonce pomohly, zatím co zbytku světa ublížily! A stejně to dopadne i tentokrát. Hlavní vedoucí evropské energetické sítě řekl, že jestliže Rusko vypne plyn do Evropy, celý německý průmysl bude odepsán, neboli kaput.

Jsou takoví, kteří si myslí, že mohou Rusko zničit ekonomicky a vyhladovět je. To je naprosté šílenství. Již od r. 2014 Rusko ví, že se celý svět proti němu spiknul, protože odmítlo dělat poskoka Washingtonu. Takže celých 8 let měli čas na to, aby se připravili na odvetu těchto nenávistníků, aby byli soběstační a nebyli na nikom jiném závislí. Celý průmysl museli za tím účelem přestěhovat z Ukrajiny do Ruska, jak říká již zmiňovaný profesor Staněk. Odpojením od SWIFTu nedocílí Západ rovněž nic, protože Rusko může používat čínský systém, který Čína provozuje již 5 let.

Zato dopad sankcí na Evropu bude třikrát větší než na Rusko. Plynovou krizi si způsobila Evropa sama jednak svým postojem vůči Rusku a také tím, jak hodnotí veškeré své horečnaté nápady, včetně „zezelenání,“ kdy vůbec nepřihlíží k následkům takového rozhodnutí.

Washington chce zmrazit fondy ruské centrální banky, ale to Rusy také nepoškodí, protože namísto toho znárodní majetek amerických firem na území Ruska a budou mít ty stejné peníze. Před časem oznámili svým oligarchům, že v Rusku vydělané peníze musí být investovány tamtéž a jestli se jim to nelíbí, ať se vystěhují. Tito se vystěhovali a teď jim západní banky zkouší jejich majetek zmrazit, protože nakonec jsou to přece Rusové! A přitom na příklad v Anglii, jejich peníze drží celý Londýn nad vodou, protože oni platí svým dětem školy, které by jinak zkrachovaly a platí ještě mnoho a mnoho jiného, co by bez nich nebylo.

Německo se chovalo jako bláznivá primadona, když od září minulého roku tančilo kolem dokola Nord Streamu 2 a nedokázalo na jeho zprovoznění dát ten poslední podpis a razítko. Rusko ale tím, že potrubí sedí na místě a je nefunkční, nijak neztrácí. Podepsali smlouvu s Čínou na 38 miliard m3 plynu, takže v současné době jsou budovány obrovské plynovody a energetické sítě v Asii, které zahrnují propojení ze Sibiře, přes Turkmenistán, Pakistán a do Indie, nebo do Číny, či do Jižní Koreje. To jsou obrovské přesuny energie, které budou mít svůj dopad na geopolitickou situaci světa. Také v Afghanistánu byla objevena obrovská energetická ložiska, která byla doposud nevyužita, protože k tomu chyběla potřebná energie.

Dále existují ruské obchodní smlouvy s Argentinou, Brazilií, s Jižní Afrikou a s jinými státy. Ne, ani Amerika, ani Evropa nejsou ty jediné geopolitické útvary, se kterými může mít Rusko obchodní smlouvy. Takže rozvázání obchodního spojení s nimi Rusku neublíží ani v nejmenším. A ruský plyn je levný, takže nouze o zákazníky Rusko mít nebude.

Je pravda, že Amerika je jediná země, které něco takového ublížit nemusí. To proto, že globální plyn je asi o 30-40% dražší než ruský. Ovšem neschopní a nevraživí američtí politikové určitě docílí, že Amerika tím vším utrpí jak nejvíc to jde.

Nesmíme zapomínat, že plyn, elektřina, energetické zdroje – to je životní míza každého státu. Když chtěl Obama nastartovat zmírající americkou ekonomii, tak přikázal, že cena energie musí být snížena o 40%. A ekonomie začala znovu šlapat, jako hodinky. Jenže když Evropská Unie dělá pravý opak a zdražuje energetické zdroje, pak také docílí rovněž pravý opak a evropská ekonomie bude ta tam.

Není ale dobré něco takového začít, protože taková situace má možnost přejít v dominový vliv na zbytek světa. A už je to vidět. Když si uvědomíme, že dovezení kontejneru z Číny trvalo dříve 3 týdny a stálo $4000 a dnes to trvá 3 měsíce a stojí to $20000, tak to je podstatný rozdíl.

Autor: Jane Kaufman

(POZNÁMKA: Na většinu odkazů v tomto článku se s českou IP adresou nedostanete. To proto, že jsou to přímo ruské stránky (Russia Today, Sputnik a TASS), které Evropská Unie blokuje. Nechtějí, aby se lidé dověděli pravdu. Musíte změnit svoji IP adresu na americkou, pak to funguje.)

Zdroj: zvedavec.org


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti