Harabin tvrdí, že vyšetrovatelia ho nútia k niečomu, čo neukladá zákon. Obrátil sa preto listom na Žilinku

06.05.2021 | 08:45
  12
Bývalý minister spravodlivosti SR následne vymenúva v liste generálnemu prokurátorovi kompletnú právnu analýzu na vysvetlenie svojho postoja.

Štefana Harabina sa vyšetrovatelia už nejaký čas pokúšajú vypočuť. A keď sa im už konečne podarilo doručiť mu predvolanie, oznámil im, že nemá žiadnu právnu povinnosť sa výsluchu zúčastniť. „Predvolanie na výsluch je v rozpore s platným právnym stavom,“ odkázal.

Harabin je predvolaný na výsluch

Vyšetrovateľ mjr. Mgr. Michal Grajciar predvolal Štefana Harabina na výsluch. Neuviedol však, v akej trestnej veci má bývalý minister vypovedať. Neuviedol ani to, či ho predvoláva ako svedka alebo ako poškodeného. Bývalý minister spravodlivosti o tom informuje na Facebooku.

Harabin nachádza aj ďalšie nedostatky: „Zároveň mi nariadil k výsluchu priniesť: AG alebo PCR test nie starší ako 14 dní alebo potvrdenie o zaočkovaní druhou dávkou vakcíny, ak prešlo 14 dní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid nie staršie ako 90 dní.

Neuviedol pritom ustanovenie Trestného poriadku, podľa ktorého mám takúto zákonnú povinnosť,“ sťažuje sa bývalý kandidát na prezidenta.

„Navyše k predvolaniu na výsluch nepripojil v tejto spojitosti potvrdenia týkajúce jeho zdravotného stavu a zdravotného stavu všetkých osôb Úradu inšpekčnej služby, s ktorými by som pri výsluchu prišiel do styku,“ nepáči sa Harabinovi postup vyšetrovateľa.

Predvolanie je v rozpore s platným právnym stavom

„U Michala Grajciara v pozícii vyšetrovateľa odboru inšpekčnej služby Západ ÚI ÚIS nemožno prezumovať neznalosť práva, lebo by ináč nemohol byť na tomto poste, preto bez najmenších pochybnosti iný záver ako ten, že koná v priamom úmysle nezákonne, neprichádza do úvahy.

Predvolanie na výsluch v rozpore s platným právnym stavom nezakladá u mňa zákonnú povinnosť zúčastniť sa ho. Ex in iuria ius non oritur. Na nepráve nemôže byť právo, z bezprávia, z protiprávneho konania nevzniká právo. Nechávam už iba na vaše zváženie, či ide u mjr. Mgr. Michala Grajciara o trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa a nátlaku,“ uviedol bývalý predseda najvyššieho súdu.

„Platný právny stav na území Slovenskej republiky mi ako zdravej osobe zákonom neukladá právnu povinnosť nosiť rúško, respektíve respirátor, podrobovať sa AG alebo PCR testom alebo očkovaniu, neobmedzuje ma v slobode pohybu a pobytu ani v práve pokojne sa zhromažďovať. Uznesenia vlády Slovenskej republiky a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v tejto spojitosti vydávané sú právne nulitné,“ pripomína opäť Štefan Harabin.

Právo je na strane ľudí

Následne vymenúva v liste generálnemu prokurátorovi kompletnú právnu analýzu na vysvetlenie svojho postoja. Je možné si ju pozrieť TU. Na strane Harabina (aj občanov) stojí Ústava SR, zákony a medzinárodné dohovory a zmluvy, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo. „Základom riadenia ľudskej spoločnosti prostredníctvom práva nie je svojvôľa,“ informuje následne Harabin.

„Nerešpektovanie zverenej právomoci a svojvôľa je zvláštnosťou fungovania Slovenskej republiky pod vládou vedenou Matovičom, respektíve Hegerom v boji proti koronavírusu,“ dodal bývalý minister spravodlivosti. A aby sa ani v budúcnosti nemohli orgány a politici vyhovárať, že nepoznali, aká je právna úprava na Slovensku, pripojil aj právnu analýzu renomovaného ústavného právnika, bývalého sudcu Ústavného sudcu Slovenskej republiky Doc. Drgonca.

„Uplatňujem si iba základné práva a slobody“

Generálneho prokurátora Štefan Harabin informuje: „Evidentne uplatňujem iba základné práva a slobody, o ktorých ste vo svojom rozhodnutí z 18. marca 2021, sp. zn. 1GÚp 39/20/1000-2 expressis verbis monokraticky konštatovali, že vydávanie vyhlášok ako všeobecné záväzných právnych predpisov vyhlasovaných iba vo Vestníku vlády, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (iba rozpočtovou organizáciou ministerstva), ktorými sa zásadne zasahuje do základných ľudských práv a slobôd bez akéhokoľvek legislatívneho procesu je v právnom štáte neprijateľné.“

Upozornenie na záver

„Úplne na záver zdôrazňujem, že Slovenská republika ako členský štát Rady Európy (na rozdiel od viacerých členských krajín Rady Európy, napríklad Francúzska i Turecka) cez príslušné štátne orgány ani len nezačala osobitným podaním proces konania o suspendáciu účinnosti Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd počas vyhlásenia núdzového stavu na území Slovenskej republiky.

To znamená, že Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd má u nás absolútnu prednosť v otázke aplikácie základných ľudských práv a slobôd občanov pred vnútroštátnym poriadkom vrátane Trestného zákona a ústavy aj počas núdzového stavu.

Ak by ste náhodou mali pochybnosti v tejto otázke, nič vám nebráni v tomto smere obrátiť sa na príslušné orgány Slovenskej republiky, či je na území Slovenskej republiky pozastavená účinnosť Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd od okamihu vyhlásenia núdzového stavu.

Predvolanie na výsluch v rozpore s platným právnym stavom nezakladá u mňa zákonnú povinnosť zúčastniť sa ho. Ex in iuria ius non oritur. Na nepráve nemôže byť právo, z bezprávia, z protiprávneho konania nevzniká právo.

Nechávam už iba na vaše zváženie, či ide u mjr. Mgr. Michala Grajciara o trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa a nátlaku,“ uzavrel list generálnemu prokurátorovi Štefan Harabin.

Autor: Petra Demková

Zdroj: hlavnydennik.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti