Harabin o dopadoch rúškovej korona-šikany Mazákovho a Kolíkovej súdneho politbyra vyzliekajúceho sudcov z talára: „Odstúpenie sudcu Michalanského zo Súdnej rady je len začiatok!“

28.06.2021 | 19:36
  8
Takmer všetci členovia Súdnej rady majú zviazané ruky, nerozhodujú autonómne a plnia politickú objednávku, tvrdí v rozhovore pre Hlavný denník exminister spravodlivosti Štefan Harabin.

„Vo funkcii skončil prvý sudcami volený člen súdnej rady. Budú nasledovať ďalší. Dôvodom je politické vyzliekanie sudcov z talára,“ reaguje Štefan Harabin na dnešné správy. Sudca Michalanský sa vzdal funkcie v Súdnej rade. Štefan Harabin tvrdí, že dôvod pozná a nie sú to „rodinné dôvody“, ktoré Michalanský uviedol. 

Tu nejde o Branislava Harabina a jeho rúško

Pán doktor, v posledných týždňoch sa Súdna rada akoby úplne odovzdala jedinej téme – téme rúšok u sudcov. Nie je tajomstvom, že jedným z „problematických“ sudcov je Váš syn Branislav. Z talára už súdna rada vyzliekla sudcu Miľana. Myslíte, že rovnaký osud čaká aj Vášho syna?

Odpoveď ŠH: Tu nejde o môjho syna Branislava Harabina, ani o sudcu Miľana, ale o zlyhanie ústavného poslania Súdnej rady. Mazáka a Koliková urobili zo Súdnej rady politické politbyro.

Moje deti nevyštudovali za slaninu ani klobásky

Ak by Súdna rada z talára JUDr. Branislava Harabina vyzliekla, ako bude Váš syn ďalej postupovať? Komunikujete v tomto zmysle so synom – radí sa s Vami? Alebo je v tomto smere úplne autonómny a rieši i to sám?

Odpoveď ŠH: Moje deti, ani jedno, nevyštudovali za slaninu a na rozdiel od Kollára, Matoviča, Grolinga, nestali sa plagiátormi a Braňo navyše, na rozdiel od Čaputovej, ktorá sa podvodne zapísala do komory advokátov, sa stal sudcom po náročnej príprave a po absolvovaní transparentného výberového konania.

Braňo nebude nikdy ústavno-právnym spôsobom zbavený talára za právne neexistujúcu povinnosť nosiť rúško. Pomáhať mu v tomto smere nemusím, lebo ešte raz opakujem nedostaval známky počas štúdia za klobásky.

Zložité trestnoprávne problémy samozrejme som mnou konzultuje, tak ako syn ortopéd s otcom ortopédom s vyše 40-ročnou praxou rozoberá diagnózy ortopedické. Nikdy sa nebavíme o veciach, prezentujem iba svoj pohľad na riešenie právnej otázky, čiže právny názor v konkrétnom probléme.

Odstúpenie sudcu Michalanského nie je náhodné a súvisí s tým, čo bude nasledovať.

Dôvod odstúpenie Michalanského je iný, ako uviedol

Očividne narážate na novinku, že sudca Martin Michalanský sa vzdal funkcie v Súdnej rade.  Myslíte si, že jeho odstúpenie je len akousi prvou lastovičkou? Naznačujete, že členovia Súdnej rady sú si vedomí, že konajú v rozpore so zákonom?

Odpoveď ŠH: Áno, som o tom presvedčený bez najmenších pochybnosti. Hovorím to na základe informácií, ktoré mám. Z prostredia Súdnej rady samozrejme neoficiálne informácie presakujú. Dostalo sa do uší, že dôvod odstúpenia sudcu Michalanského je ten, že už teraz sa bojí dôsledkov toho, čo sa stane, keď príde na Súdnu radu prípad Branislava Harabina. (ide o napomenutie za nenosenie rúška na pojednávaniach – poznámka redakcie)

Takmer všetci členovia Súdnej rady majú zviazané ruky a dovolím si tvrdiť, že sa nerozhodujú autonómne, na základe svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Plnia totiž politickú objednávku.

Sudcovský postoj je len jeden

Skúste sa vcítiť do pozície členov Súdnej rady v súčasnosti. Inštrukcie zhora sú jasné a politický nátlak je veľký. Myslíte si, že v prípade sudcu Miľana rozhodovali podľa svojho svedomia?

Odpoveď ŠH: Samozrejme, že nie. Raz už sa podvolili. Čo bude ďalej? To bol len začiatok. A oni to vedia.

Ako by mali na nátlak reagovať?

Odpoveď ŠH: Sudcovský postoj je len jeden jediný. Konať a hlasovať v intenciách Ústavy, platného právneho poriadku a zisteného skutkového stavu, bez ohľadu na politicky nátlak a mediálne hrozby.

Majú sa postaviť proti politikom, proti svojmu šéfovi a riskovať absolútne šikanózne znemožnenie svojej osoby v očiach verejnosti, o ktoré sa postará politicko-mediálna mašinéria, ktorá je momentálne na Slovensku v plnom nasadení?

Odpoveď ŠH: Potom existuje len druhá možnosť juristicky sa podvoliť a odhlasovať  – neslobodne – čokoľvek je zhora prikázané (tak to v minulosti robili Švecová a Bajánková na politický nátlak Kaliňáka).

No a potom je tam tá posledná možnosť – zachovať si akú-takú tvár a pre rodinné, či zdravotné dôvody odstúpiť z funkcie. Ja nesporné že sudca Michalanský sa odstúpením chce dopredu vyhnúť rozhodovaniu o likvidovaní čestných a nezlomných sudcov. Nejde iba o Branislava Harabina.

Budúcnosť Súdnej rady

Čo tým vlastne Michalanský docielil? Čo sa bude diať teraz ďalej? Aký je ďalší postup, ak odstúpi člen Súdnej rady?

Odpoveď ŠH: V prvom rade Michalanský znefunkčnil Súdnu radu. Bude sa musieť totiž voliť nový člen. Predpokladám, že všetci členovia Súdnej rady, volení sudcami, sa postupne budú vzdávať, minimálne z rovnakých pohnútok ako Michalanský. Nepochybujem o tom, že on nie je posledným odstúpivším.

Ako sa podľa Vás majú brániť voči tomu, čo sa deje? Ako sa dá vyvliecť zo situácie, v ktorej sa ocitli so cťou? Je očividné, že nemôžu na rovinu popísať, čo sa v Súdnej rade deje.

Odpoveď ŠH: Žiaľ, stali sa nástrojom v rukách politického vedenia justície a vykonávajú pre mocných špinavú robotu. A nielen to. To, čo sa od nich vyžaduje – aby konali protiprávne, môže pre nich v budúcnosti mať aj trestnoprávne dôsledky.

Sudcovia budú trestne stíhaní

Čo teda konkrétne hrozí členom Súdnej rady v budúcnosti, ak sa raz zmení Slovensko opäť na právny štát?

Odpoveď ŠH: Tí, ktorí hlasovali v rozpore s Ústavou a platným právnym poriadkom raz budú trestné stíhaní. Minimálne za úmyselné zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Nie je možné predsa prezumovať, že sudca z povolania a navyše člen Súdnej rady nepoznal Ústavu a platný právny poriadok.

Sudca Miľan vyslovil zjavne právny názor, keď rozhodol v konkrétnej veci, že počas jeho pojednávania nemá zdravý človek právnu povinnosť nosiť rúško. Ústava  Slovenskej republiky totiž hovorí jasne (Ústava v čl. 148 ods. 4): Za právny názor vyjadrený pri rozhodovaní nemožno sudcu ani prísediaceho sudcu z radov občanov stíhať, a to ani po zániku ich funkcie, okrem prípadov, ak by tým bol spáchaný trestný čin; disciplinárna zodpovednosť sudcu tým nie je dotknutá.

Autor: Petra Demková

Zdroj: hlavnydennik.sk

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti