Harabin: Európska únia sa militarizovaním svojej politiky stala súčasťou NATO. Ak náš štát nedokáže odolať nepriateľskému tlaku USA na zneužívanie Severoatlantickej aliancie ako nástroja agresívnej politiky Washingtonu voči zvyšku sveta, budem ako prezident presadzovať vystúpenie Slovenska z NATO. Dnešný svet sa prebudil a to postupne vedie k izolácii Spojených štátov, a nie k izolácii Ruska a Číny!

31.05.2023 | 10:20
  12
Pre mierovú budúcnosť Slovenska by bolo vhodné vážne uvažovať o uzatvorení aj iných obranných dohôd s inými štátmi alebo záruky neutrality Slovenska mocnosťami vznikajúceho multipolárneho sveta, uviedol v rozhovore pre ruský portál Octagon.media bývalý minister spravodlivosti SR a niekdajší predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin.

V roku 2024 sa uskutoční jedna z najzásadnejších volebných kampaní pre budúcnosť EÚ - voľba prezidenta Slovenska. V súčasnosti je spoločnosť republiky rozdelená na dve časti. Jeden z nich je orientovaný na západ, druhý trvá na udržiavaní a posilňovaní vzťahov s Ruskom. Záujmy voličov, ktorí nedôverujú politike Spojených štátov a Bruselu, bude zastupovať bývalý predseda Najvyššieho súdu krajiny, bývalý Minister spravodlivosti Štefan Harabin. Stal sa jediným európskym politikom, ktorý bol zadržaný za to, že Rusko malo právo začať ŠVO (Špeciálnu vojenskú operáciu). Politik sa však nevzdal svojich názorov a povedal portálu Octagon.Media, aký program ponúkne voličom.

Na Slovensku sa v roku 2024 uskutočnia prezidentské voľby. Plánujete sa ich zúčastniť? S akým programom pôjdete k volebným urnám?

Prezidentské voľby sú významnou príležitosťou vykonať  v súčasnom sebazničujúcom smerovaní Slovenska zmeny, ktoré zaručia nášmu národu budúcu existenciu a perspektívu zdravého vývoja vo vlastnom suverénnom štáte. Mám realistický program takých zmien, na rozdiel od mnohých iných kandidátov  na Slovensku. Ja postoje nemením. Som rozhodnutý vykonať všetky potrebné kroky na realizáciu spomínaného programu. Môj program je orientovaný na konsolidáciu a stabilizáciu cez dodržiavanie ústavy a zákonov, ktoré sú s ňou v súlade, na ochranu práv a slobôd všetkých občanov, na tradičné humánne, kresťanské hodnoty nášho národa, obranu a podporu rodín a zdravej výchovy detí. Program na presadzovanie vysokokvalitného vzdelávania, pedagogickej suverenity, ochranu nášho prírodného bohatstva a histórie a na podporu dosiahnutia sebestačnosti v potravinárskej produkcii  a všetkých dôležitých oblastiach hospodárstva. Máme pred sebou množstvo úloh, ktoré neznesú odklad.

Stali ste sa jediným európskym politikom, ktorého zadržala Národná kriminálna agentúra za to, že Rusko malo právo začať špeciálnu vojenskú operáciu. Odvtedy ste nezmenili svoju pozíciu a neustále ste proti zapojeniu vášho štátu do vojenských operácií na Ukrajine. Aké legitímne sú podľa vás rozhodnutia o prevode stíhačiek MIG-29, systémov protivzdušnej obrany S-300 a iných druhov zbraní do Kyjeva?

Samozrejme, nezmenil som svoj názor, pretože je v súlade s medzinárodným právom. Medzištátne zmluvy na dodávku vojenských lietadiel a iného vybavenia z Ruskej federácie na Slovensko a ich údržba nestratili svoju silu. Nemám informácie o tom, že slovenská strana tieto otázky vopred koordinovala s Ruskou federáciou. Preto vláda Slovenskej republiky jasne porušila podmienky zmluvy, keď dodávala MiGy na Ukrajinu.

Ako chce slovenská vláda odôvodniť porušenie medzinárodnej dohody? Som presvedčený, že všetci politici a úradníci, ktorí sa dopustili takéhoto porušenia existujúcich zmlúv, by mali byť trestne zodpovední za svoje rozhodnutia v súlade s Trestným zákonom.

Čo treba urobiť, aby sa zabránilo ďalším dodávkam slovenských zbraní na Ukrajinu? Hrozí rozmiestnenie zahraničných vojsk na území Slovenska a vyslanie slovenských vojakov do zóny špeciálnej vojenskej operácie?

Slovensko musí okamžite prestať hrať hazardné hry v Spojených štátoch a Bruseli. Medzinárodné právo neumožňuje štátom posielať zbrane do bojovej oblasti ktorejkoľvek zo strán konfliktu. Ustanovenia v tejto súvislosti sú obsiahnuté v Charte OSN, ktorá je základným medzinárodným právnym dokumentom záväzným pre všetky jej členské štáty. Článok 113 tohto dokumentu stanovuje prioritu záväzkov vyplývajúcich z Charty OSN pred akýmikoľvek inými zmluvami, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami Charty OSN.

Slovensko je členským štátom Wassenaarského usporiadania, ktoré bolo vytvorené za účelom kontroly vývozu zbraní. Slovensko je zmluvnou stranou všetkých dôležitých medzinárodných zmlúv o nešírení jadrových, chemických a iných zbraní. Napokon článok 1 Zmluvy o NATO, ktorého je Slovensko tiež členom, jasne uvádza, že zmluvné strany sa zaväzujú riešiť akékoľvek medzinárodné konflikty, do ktorých môžu byť zapojené, mierovými prostriedkami a zdržať sa v medzinárodných vzťahoch hrozby alebo použitia sily akýmkoľvek spôsobom nezlučiteľným s cieľmi OSN. Naša vláda si tieto povinnosti neplní.

Slovenská republika nedávno uzavrela s USA dohodu o vojenskej spolupráci, ktorá výslovne ustanovuje rozmiestnenie a výlučné postavenie amerických vojakov na území Slovenska. No bez ohľadu na to, ako veľmi to slovenská vláda pred občanmi tajila, porušila ústavu a ohrozila suverenitu štátu.

Európska únia sa tiež rýchlo stala súčasťou NATO a militarizovala svoju politiku, ktorá je v priamom rozpore so súčasnými zmluvami EÚ. Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú politiku Josep Borrel povedal, že štáty EÚ by mali poslať svoje vojnové lode k brehom Číny. Spojené štáty a anglosaský svet vedú beznádejnú kampaň nielen proti Rusku a všetkým Rusom, ale aj proti Číne, ktorá je ďaleko od severného Atlantiku. Je to zúfalý a nebezpečný fanatizmus, na ktorom by sa Slovensko nemalo zúčastňovať.

Slováci nechcú bojovať proti Rusom. Neverím, že za súčasnej slovenskej vlády, aj keď je poslušne proamerická, bude možné vyslať slovenských vojakov v oficiálnom postavení armády SR na bojiská susednej Ukrajiny proti Ruskej federácii.

Slovensko rokuje o možnosti vystúpenia krajiny z NATO. Aký realistický je podľa vás takýto krok? Na Slovensku sa neuskutočnilo referendum o vstupe do NATO. Existuje legitímna cesta von z aliancie?

Som za vystúpenie Slovenska z NATO. Ak náš štát nedokáže odolať nepriateľskému tlaku Spojených štátov na zneužívanie Aliancie ako nástroja agresívnej politiky USA voči zvyšku sveta, Slovensko sa stane spolu s Američanmi porušovateľom medzinárodného práva. Slovensko nemá nepriateľov, nechce vojnu s inými štátmi. Možno pre mierovú budúcnosť Slovenska by bolo vhodné vážne uvažovať o uzatvorení aj iných obranných dohôd s inými štátmi alebo záruky neutrality Slovenska mocnosťami vznikajúceho multipolárneho sveta.

Nemám informácie o tom, že by Slovenská republika oficiálne rokovala o možnosti vystúpiť z vojenského spojenectva. Cesta k legálnemu odchodu z nej je špecifikovaná v článku 13 zmluvy o NATO.

Hovorí sa tam, že po 20 rokoch tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť od zmluvy. Môže sa to stať jeden rok po predložení príslušného oznámenia vláde USA a informovaní vlád ostatných zmluvných strán o vypovedaní a uložení takej výpovede.

Je najvyšší čas, aby členovia Aliancie konali v súlade s ustanoveniami článku 12 Zmluvy o NATO. V ňom sa uvádza, že po 10 rokoch zmluvy, alebo kedykoľvek neskôr, ak o to niekto z nich požiada, sa uskutočnia konzultácie a revízie dokumentu. Zároveň sa berú do úvahy faktory ovplyvňujúce mier a bezpečnosť panatlantického priestoru. Pokiaľ viem, neexistujú oficiálne zmeny a doplnenia zmluvy o NATO, ktoré by dnes zmenili význam a obsah pôvodných ustanovení.

Jedným zo smerov politiky Európskej únie voči Rusku za posledný rok bolo "zrušenie" Ruska a všetkých ruských. Prijali sa najmä rozhodnutia, ktoré ruským občanom sťažujú získanie národných víz a povolení na pobyt. V decembri 2022 slovenská vláda zrušila vydávanie národných obchodných povolení Rusom na základe podnikania. Ruskí investori nemôžu investovať peniaze v republike. Ruskí študenti, ktorí prišli študovať na Slovensko, čelia veľkým ťažkostiam pri získavaní povolenia na pobyt. Ako hodnotíte takéto kroky slovenskej vlády? Ako nestratiť spojenie medzi Slovenskom a Ruskom?

Je to hanba a jasné porušenie medzinárodných záväzkov, ktoré Slovenská republika prevzala v súvislosti s ľudskými právami a medzinárodnou spoluprácou. Súčasná vláda Slovenskej republiky nemá iný program ako poslúchať rozkazy Spojených štátov, vystrašená kolosálnym rastom medzinárodnej autority a prestíže Ruskej federácie a trpezlivou pronárodnou politikou prezidenta Vladimíra Vladimíroviča Putina. Viem, že pozícia prezidenta SR mu neumožňuje riadiť všetky vládne rezorty v štáte, ale umožňuje mu ovplyvňovať niektoré medzinárodné vzťahy. Zastupuje Slovenskú republiku navonok a je vrchným veliteľom ozbrojených síl. To nesporne znamená, že prezident môže ovplyvňovať medzinárodné vzťahy v prospech našich ľudí, a nie tak, ako to robí súčasná vláda Slovenska.

Na Slovensku je veľký nedostatok lekárov, čo spôsobilo štrajk zdravotníckych pracovníkov. Slovensko má zároveň veľmi zložité pravidlá na získanie pracovných povolení pre lekárov z iných krajín. Výnimky z tohto pravidla sa vzťahujú iba na občanov Ukrajiny. Čo je príčinou zdravotnej krízy na Slovensku a potrebuje Slovensko zjednodušiť prijímanie lekárov z iných krajín?

Myslím si, že dôvodom je pokus o oslabenie systému zdravotnej starostlivosti všeobecne vo svete a nielen v Slovenskej republike. Ide o ničenie nemocníc, prepúšťanie sestier, nedostatok nemocničných miest, nedostatok výhod, zlú starostlivosť o pacientov, úsilie o násilné zníženie svetovej populácie nielen finančnými globalistami, ale aj fanatickými americkými samozvanými svetovými vládcami.

Dôsledne ste sa zasadzovali za zrušenie sankcií uvalených Európskou úniou na Rusko. Aký úder spôsobili ekonomike a obyvateľom Slovenska? 

Sankcie, či už ekonomické alebo politické, sa stali neoddeliteľnou súčasťou agresívnej politiky Spojených štátov, Veľkej Británie a ich vazalov v EÚ. Ako sudca s dlhoročnými skúsenosťami v trestných veciach, bývalý predseda Najvyššieho súdu SR, bývalý minister spravodlivosti, bývalý podpredseda vlády zdôrazňujem, že akékoľvek ukladanie sankcií bez predchádzajúceho rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, je zjavným porušením medzinárodného práva a jasným porušením zmlúv EÚ, ktorých je Slovensko členom. Sankcie voči Ruskej federácii mali, samozrejme, negatívny vplyv na Slovensko. Spolupráca v mnohých oblastiach bola prerušená. Navyše, ako som už povedal, sankcie prijaté slovenskou vládou spôsobujú právny chaos v spoločnosti a v medzinárodných vzťahoch Slovenska.

Ak vyhodnotíme výsledky takýchto nezákonných hazardov Bruselu a iných fanatických inštitúcii, potom sú sankcie deštruktívnym a izolujúcim faktorom nie pre Ruskú federáciu, ale naopak - pre celé anglosaské zoskupenie, počnúc Spojenými štátmi, Veľkou Britániou, Kanadou, Austráliou a ich vazalskými štátmi EÚ, ktoré bohužiaľ zahŕňajú aj Slovensko.

Slovensko spolu s Maďarskom, Poľskom a Bulharskom zakázalo dovoz ukrajinského obilia. Bolo oznámené, že boli zavedené aj opatrenia na ochranu miestnych poľnohospodárov. Do akej miery bol tento krok opodstatnený a je dohoda o obilí pre Slovensko zisková?

Každý samozrejme vie, že obilie vyvážané v rámci transakcie je zhnité, škodlivé pre ľudské zdravie a nemôže sa konzumovať v žiadnej forme. Vývoz obilia z Ukrajiny je v podmienkach špeciálnej vojenskej operácie Ruskej federácie, je spôsob dodatočného financovania neofašistického gangu v Kyjeve, ktorý nemá legitimitu v zmysle medzinárodného práva. 

Odmietnutie kúpiť zhnité zrno, ktoré môže slúžiť iba ako palivo do pece, je jedným z prejavov rastúceho odporu voči nezmyselnosti a impotencii Spojených štátov ponúknuť normálnu perspektívu, normálnu víziu medzinárodných vzťahov. Spojené štáty sa jednoducho nechcú vzdať svojej bývalej pozície takmer neobmedzených majstrov sveta. Nechcú nič nové, okrem postavenia svetového hegemóna, ktorý vládne výlučne silou a agresiou. Dnešný svet sa však prebudil a to postupne vedie k izolácii Spojených štátov, a nie k izolácii Ruska a Číny.

Vo vašom programe sú body o odmietnutí revidovať výsledky druhej svetovej vojny a histórie všeobecne, o podpore kresťanských a rodinných hodnôt. Čo je potrebné urobiť pre dosiahnutie týchto cieľov a zachovanie tradícií slovenského ľudu?

Je jednoducho potrebné spoliehať sa na Pamäť národa, na našu spoločnú slovanskú históriu, kultúru a bratstvo medzi Slovákmi a Rusmi. Neofašizmus nie je vynález, naopak, je to realita i dneška. Ak neodoláme krvavému zlu pekla, budeme trpieť a budeme hračkou v rukách veľmi hlúpych, ale veľmi fanatických a krutých ľudí. Sme vďační hrdinskej Červenej armáde za slobodu, za našu pokojnú existenciu a budúcnosť našich ľudí. Slováci chápu, že nebyť obetí a hrdinstva Červenej armády, Slovensko a slovenský ľud by už neexistovali. Vždy budeme dôstojne spomínať na životy, vojakov Červenej armády, ktorí padli, aby oslobodili naše územie od fašistov.

Autori rozhovoru: Konstantin Dzultaev & Lenka Zlatev

Zdroj: octagon.media / InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti