Generálny prokurátor Žilinka ostro reaguje na otvorený list dezinfowebov Aktuality.sk, SME a Denník N: „Porušujete zákon, klamete a šírite nepravdivé a zavádzajúce informácie!“

07.09.2021 | 13:10
  9
Maroš Žilinka sa dôrazne ohradzuje voči dezinformačným tvrdeniam, že Generálna prokuratúra SR sa vyhýba odpovedať na nepríjemné otázky.

Kauza minulotýždňovej tlačovej konferencie generálnej prokuratúry neutícha. Médiá, ktoré neboli vpustené, zaslali Marošovi Žilinkovi otvorený list. Generálny prokurátor vo svojej reakcii tvrdí, že vydavatelia samotní vo svojom otvorenom liste klamali. Podľa Žilinku nešlo o klasickú tlačovú konferenciu.

"Generálna prokuratúra Slovenskej republiky nezvolala tlačovú besedu ako formát poskytovania informácií, ktorý by zakladal možnú účasť všetkých médií pôsobiacich na trhu, ale z dôvodu čo najefektívnejšieho informovania verejnosti, zvolila formát vyhlásenia, ktorého sa zúčastnili akreditované štyri celoštátne televízie a dve tlačové agentúry," tvrdí generálny prokurátor.

Ako ďalej dodáva, postup bol podľa neho v súlade so zákonom. "Váš „otvorený list“ obsahuje nepravdivé informácie o vylúčení médií či o údajnom selektívnom prístupe k novinárom s výzvou a odkazom na demokratické princípy," dodal. Podľa Žilinku uvedené médiá sami porušujú zákon, na dodržiavanie ktorého apelujú. 

Generálny prokurátor reagoval aj na tvrdenia médií o tom, že boli vylúčené z tlačovej konferencie, pretože sa prokuratúra bojí čeliť kritickým otázkam. 

"Dôrazne sa ohradzujem voči tvrdeniam, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky sa vyhýba odpovedať na nepríjemné otázky, pretože doposiaľ sme vždy bezodkladne reagovali na dopyty Vašich redaktorov, rovnako ako aj zástupcov iných médií," napísal. 

Žilinka svoje stanovisko uzavrel tým, že verejnosť bola o všetkých skutočnostiach dostatočne informovaná. 

Stanovisko generálnej prokuratúry bolo zverejnené len polhodinu pred tým, ako sa mal Žilinka postaviť pred poslancov z výboru pred kultúru a médiá a odpovedať na ich otázky k rovnakej téme. Z výboru sa však ospravedlnil a poslal svojho zástupu Jozefa Kanderu.

ODPOVEĎ MAROŠA ŽILINKU NA OTVORENÝ LIST

Vážení šéfredaktori Denníka SME, aktuality.sk a Denníka N,

dovoľujem si reagovať na „otvorený list“, ktorý bol zverejnený na Vašich webových stránkach dňa 3. septembra 2021 a ktorého obsah bol prezentovaný aj v ďalších médiách.

S poľutovaním konštatujem, že z Vašej strany došlo k porušeniu tlačového zákona, na dodržiavanie ktorého sami apelujete, pretože v rozpore s povinnosťou vydavateľa periodickej tlače pri získavaní a šírení informácií, uvádzate nepravdivé a zavadzajúce informácie.

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky nezvolala tlačovú besedu ako formát poskytovania informácií, ktorý by zakladal možnú účasť všetkých médií pôsobiacich na trhu, ale z dôvodu čo najefektívnejšieho informovania verejnosti, zvolila formát vyhlásenia, ktorého sa zúčastnili akreditované štyri celoštátne televízie a dve tlačové agentúry.

Zvolený formát zodpovedal danej téme a tiež nemožnosti dopĺňať alebo meniť dôvody rozhodnutia, ktoré sú obsiahnuté v ich odôvodnení. Účasť štyroch celoštátnych televízií a dvoch tlačových agentúr, aj s ohľadom na aktuálnu situáciu, zabezpečovala relevantné pokrytie mediálneho priestoru pre informovanie verejnosti, preto nevznikla potreba Vás a ani iné početné printové či online médiá o tomto vyhlásení osobitne informovať.

Postup, ktorý v danom prípade zvolila Generálna prokuratúra Slovenskej republiky je v súlade s § 3 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači v platnom znení, ako aj v súlade s § 15b zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v platnom znení.

Nepravdivosť informácií, ktoré obsahuje „otvorený list“, zakladá legitímne právo na opravu a na odpoveď podľa § 7 a § 8 zákona o periodickej tlači (tlačového zákona), na dodržiavanie ktorého sa odvolávate.

Váš „otvorený list“ obsahuje nepravdivé informácie o vylúčení médií či o údajnom selektívnom prístupe k novinárom s výzvou a odkazom na demokratické princípy. Opomenuli ste však skutočnosť, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky bezprostredne pred poskytnutím vyhlásenia zabezpečila prostredníctvom TASR možnosť priameho prenosu pre všetky online média. Poznamenávam, že túto možnosť ste nevyužili.

Dôrazne sa ohradzujem voči tvrdeniam, že Generálna prokuratúra Slovenskej republiky sa vyhýba odpovedať na nepríjemné otázky, pretože doposiaľ sme vždy bezodkladne reagovali na dopyty Vašich redaktorov, rovnako ako aj zástupcov iných médií.

V danom prípade bola verejnosť informovaná o trestnom konaní nadštandardným spôsobom a to v súlade s ustanovením § 6 Trestného poriadku, keď bola poskytnutá prvotná informácia o spôsobe a dôvodoch rozhodnutí s prísľubom zverejnenia ich úplného znenia v anonymizovanej forme, k čomu následne aj došlo na webovom sídle Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Verejnosti bola tiež poskytnutá podrobná informácia o dôvodoch vydaných rozhodnutí, ktoré sú obsiahnuté v odôvodneniach zverejnených uznesení a navyše bola verejnosť informovaná aj spoločným vyhlásením generálneho prokurátora Slovenskej republiky a jeho námestníka.

Zdroj: strategie.hnonline.sk / Facebook Maroš Žilinka - generálny prokurátor SR

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti