Európska komisia strojnásobí financie na ochranu hraníc

12.06.2018 | 18:54
  0
Ide o reakciu na výzvy v oblasti migrácie, mobility a bezpečnosti.

V dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 by sa finančné prostriedky na posilnenie hraníc a migráciu mali strojnásobiť. Uviedla v utorok Európska komisia (EK). Na túto oblasť navrhla v budúcom sedemročnom období vyčleniť 34,9 miliardy eur. V súčasnom programovacom období mala EÚ na túto politiku k dispozícii 13 miliárd eur.

Strojnásobenie zdrojov je reakciou na výzvy v oblasti migrácie, mobility a bezpečnosti. Vytvorí sa nový samostatný fond pre integrované riadenie hraníc a ešte viac sa posilní Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, ktorá bude mať stály zbor s 10-tisíc príslušníkmi. Nový fond pomôže aj členským štátom vykonávajúcim colné kontroly.

Prvý podpredseda EK Frans Timmermans pripomenul, že problematika migrácie bude stále aktuálna, aj preto došlo k bezprecedentnému navýšeniu financovania v tejto oblasti. Dodal, že pružnejšie finančné nástroje umožnia podporiť členské štáty rýchlo, na mieste a vo chvíli, keď pomoc najviac potrebujú, čiže v krízovej situácii.

Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici spresnil, že 115-tisíc európskych colníkov stojí v prvej línii, aby chránili občanov EÚ pred falšovaným alebo nebezpečným tovarom a inými podobami nezákonného obchodu.

Aj ich chce EK podporiť a preto navrhla vytvoriť nový fond s rozpočtom 1,3 miliardy eur. Vďaka nemu môžu krajiny EÚ získať špičkové colné vybavenie. Komisia navrhla vyčleniť sumu 21,3 miliardy eur na riadenie hraníc. Z toho vyše 12 miliárd eur pôjde na posilnenie Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž a agentúru eu-LISA.

Nový integrovaný Fond na riadenie hraníc dostane 9,3 miliardy eur. Bude pokračovať v práci zameranej na lepšiu ochranu hraníc EÚ a pomáhať pri činnosti pohraničnej a pobrežnej stráže, vykonávaní systematických kontrol na hraniciach a zavádzaní interoperabilných informačných systémov (vrátane systému vstup/výstup).

Financie pôjdu na boj proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi, na zadržanie osôb, ktoré sú hrozbou pre bezpečnosť, na pátracie a záchranné akcie na mori, ale aj vybavenie a odbornú prípravu pre pohraničníkov. Fond bude zabezpečovať, aby sa vízová politika EÚ neustále vyvíjala a aktualizovala.

Komisia navrhla zvýšiť financovanie v rámci obnoveného Fondu pre azyl a migráciu (AMF), ktorý podporuje tri hlavné oblasti: azyl, legálnu migráciu a integráciu, boj proti neregulárnej migrácii a návraty utečencov.

Z fondu sa vyčlení 6,3 miliardy eur vo forme dlhodobého financovania na podporu členských štátov pri riadení migrácie. Na cielenú podporu členských štátov, projekty s európskou pridanou hodnotou (presídlenie) alebo reakcie počas krízy sa vyhradí 4,2 miliardy eur. Takmer 900 miliónov eur, podľa iného návrhu EK, pôjde na posilnenie novej Agentúry EÚ pre azyl.

Zdroj: etrend.sk

 

 

 


Tipy a rady


 

Zaujímavosti