DOKUMENT: Trestné oznámenie na pedagógov nútiacich deti nosiť v škole rúška

28.09.2021 | 22:15
  27
Trestné oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchanie zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, nátlaku a pokusu ublíženia na zdraví.

Ústava SR v hlave 1, čl. 2 viď. nižšie B/ Ad 2


„Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané“.

Je niekde zákonom zakázané chodiť do školy (či kdekoľvek) bez rúška? Nie, nie je.


Ak by to učiteľ alebo riaditeľ školy tvrdil, že vyhláška je ako zákon alebo, že vyhláška je „na základe zákona“ , tak je potrebné uviesť nasledovné:

Vyhláška síce „prikazuje nosenie rúška , ale „nezakazuje chodiť bez neho“.

Podstatný je ten „zákaz“. Podľa Ústavy totiž možno robiť všetko, čo nie je zákonom zakázané. A žiadny zákaz chodenia bez rúška neexistuje.

K východiskovým pravidlám právneho štátu s povahou conditio sine qua non, teda nevyhnutnej podmienky patrí, že nie každý orgán verejnej moci môže konať tak, ako si zmyslí, ani tak, ako sa mu žiada, ale môže konať výlučne v medziach zverenej právomoci, a tú musí uplatňovať spôsobom a za podmienok, keď mu Ústava a zákony dovoľujú konať.

Viac v dokumente:

 

Link na dokument TU.

(Poznámka InfoVojna: V priloženom linku, resp. v dokumente sú uvedené aj dôležité hyperlinky, na ktoré odkazuje obsah trestného oznámenia.)

Zdroj: eu.docworkspace.com


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti