DOKUMENT: Podnet Združenia slovenskej inteligencie na členov Hegero-Matovičovej vlády za Ohrozenie mieru

03.03.2022 | 10:05
  0
Podnet na členov vlády za Ohrozenie mieru podľa § 417 zákona č. 300/2005 Z. z. a Účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu podľa § 419a zákona č. 300/2005 Z. z.

Vec:     Podnet na preskúmanie skutočností nasvedčujúcich tomu, že mohlo dôjsť zo strany členov vlády Slovenskej republiky k trestnému činu Ohrozenia mieru podľa § 417 zákona č. 300/2005 Z. z. a k trestnému činu Účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu podľa § 419a zákona č. 300/2005 Z. z.

Dňa 26. 2. 2022 predložil minister obrany Jaroslav Naď vláde Slovenskej republiky Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky s darovaním materiálu Ukrajine pod číslom 6169/2022, ktorá ho Uznesením č. 141/2022 schválila, – uložila podpredsedovi vlády a ministrovi financií uvoľniť finančné prostriedky na vojenský materiál v sume 2,6 mil. EUR do kapitoly Ministerstva obrany SR do 14. marca 2022, – uložila ministrovi obrany zabezpečiť darovanie vojenského materiálu Ukrajine bezodkladne, – uložila podpredsedovi vlády a ministrovi hospodárstva vyskladniť materiál na darovanie Ukrajine bezodkladne.

- Podporte nás -

Dňa 27. 2. 2022 predložil minister obrany Jaroslav Naď vláde Slovenskej republiky Návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky s darovaním vojenského materiálu Ukrajine pod číslom 6176/2022, ktorá ho Uznesením č.143/2022 schválila a uložila ministrovi obrany zabezpečiť darovanie vojenského materiálu Ukrajine bezodkladne. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky navrhuje Ukrajine darovať ďalší vojenský materiál v hodnote 4,41 mil. EUR.

Na nástenke Úradu vlády SR je zo dňa 26. 2. 2022 zverejnená tlačová správa:

Vláda: Slovensko daruje Ukrajine vojenský materiál v hodnote 2,6 milióna eur

26.02.2022

Bratislava 26. februára (TASR) – Slovensko daruje Ukrajine vojenský materiál v hodnote 2,6 milióna eur. Schválila to v sobotu vláda.

O darovanie materiálu požiadala Ukrajina. Ministerstvo obrany SR preto navrhlo darovať vojenský materiál v hodnote 2,6 milióna eur a taktiež materiál vo vlastníctve Štátnych hmotných rezerv SR v hodnote 8,4 milióna eur.

Slovensko chce aj týmto spôsobom pomôcť Ukrajine, ktorá čelí vojenskému útoku zo strany Ruska.

https://www.vlada.gov.sk//vlada-slovensko-daruje-ukrajine-vojensky-material-v-hodnote-26-miliona-eur/

Na facebookovej stránke Ministerstva obrany SR je dňa 26. februára 2022 o 12:00 zverejnený príspevok:

 

Na nástenke Úradu vlády SR je zo dňa 27. 2. 2022 zverejnená tlačová správa:

Vláda: SR poskytne Ukrajine ďalší vojenský materiál v hodnote 4,41 milióna eur

27.02.2022

Bratislava 27. februára (TASR) – Slovensko poskytne Ukrajine ďalší vojenský materiál v hodnote 4,41 milióna eur. Pomoc schválila vláda SR na svojom nedeľnom mimoriadnom rokovaní.

Ide o reakciu na sobotný (26. 2. 2022) večerný telefonát premiéra SR Eduarda Hegera (OĽANO) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Spýtal som sa ho, ako vie Slovensko ešte pomôcť. Ukrajinským vojakom začína dochádzať munícia a preto som na nedeľu okamžite zvolal vládu, aby sme mohli čím skôr na žiadosť reagovať,“ vyhlásil ešte v sobotu predseda vlády.

Aj v sobotu schválila vláda SR pomoc Ukrajine vo forme vojenského materiálu takmer za 11 miliónov eur. Ide konkrétne o desať miliónov litrov nafty, 2,4 milióna litrov leteckého benzínu či 12.000 kusov 120-milimetrovej munície.

https://www.vlada.gov.sk//vlada-sr-poskytne-ukrajine-dalsi-vojensky-material-v-hodnote-441-miliona-eur/

 

Na facebookovej stránke Ministerstva obrany SR je dňa 27. februára 2022 o 14:18 zverejnený príspevok:

Na základe § 417 zákona č. 300/2005 Z. z. máme podozrenie, že schválením Uznesenia č.141/2022 a Uznesenia č. 143/2022 vlády SR došlo k naplneniu skutkovej podstaty Ohrozenia mieru:

(1) Kto v úmysle narušiť mier akýmkoľvek spôsobom podnecuje k vojne, vojnu propaguje alebo inak podporuje vojnovú propagandu, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až desať rokov.

(2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa potrestá páchateľ, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,

b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo

c) za krízovej situácie.

na základe § 419a zákona č. 300/2005 Z. z. máme podozrenie, že schválením Uznesenia č.141/2022 a Uznesenia č. 143/2022 vlády SR došlo k naplneniu skutkovej podstaty Účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu:

(1) Kto sa počas vojny na území iného štátu aktívne podieľa na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto

a) verejne podnecuje na spáchanie trestného činu uvedeného v odseku 1,

b) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní činu uvedeného v odseku 1,

c) poskytuje alebo prijíma znalosti metód alebo techník na výrobu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní, škodlivých látok alebo iných nebezpečných látok alebo iných špeciálnych metód alebo techník určených k vedeniu boja na účely spáchania činu uvedeného v odseku 1, alebo

d) poskytne finančné alebo iné prostriedky, služby, súčinnosť alebo vytvorí iné podmienky na účely spáchania trestného činu uvedeného v odseku 1.

V porovnaní s našimi predstaviteľmi vlády, premiér Viktor Orbán a minister zahraničných vecí Maďarska Péter Szijjártó vyjadrujú obavy a uvádzajú, že „ich vláda chce, aby bola krajina vylúčená z rusko-ukrajinského konfliktu.“, „V Maďarsku nedovolíme presun smrtiacich zbraní. Toto rozhodnutie je odôvodnené bezpečnosťou Maďarska a maďarských komunít Karpatskej komunity…“,

„Našou povinnosťou je chrániť Maďarsko a zabrániť tomu, aby sa naša krajina zapojila do tejto vojny. Pre toto neposielame vojakov do vojnovej zóny, neposielame zbrane a nedovolíme prepravovať smrtiace zbrane cez Maďarsko, lebo Maďarov nemôžeme ohroziť ani doma, ani v Karpatskom kraji. Nepremyslené vyjadrenia prítomnej ľavice predstavujú hrozbu pre Maďarov a len prilievajú olej do ohňa. Chceme mier a podporujeme len tie iniciatívy, ktoré pomôžu vytvoriť mier a udržať európsku jednotu.“…

Vyjadrujeme zhrozenie nad konaním členov vlády SR, keď nás svojim neuváženým konaním – vyzbrojovaním Ukrajiny vystavujú možnému vojenskému útoku zo strany Ruskej federácie. V tejto nešťastnej a nebezpečnej situácii nemôže nikto predpokladať (ani členovia vlády SR), ako situáciu vyhodnotí Ruská federácia.

 Navyše keď zo strany prezidenta Ruskej federácie zaznela táto výstraha: „Každému, kto by mal v úmysle zasahovať zvonku: ak sa tak rozhodnete, budete čeliť väčším následkom, akým ste kedy v minulosti čelili. „Všetky dôležité rozhodnutia už padli. Dúfam, že ma počujete,“ povedal ruský prezident.

https://www.trend.sk/spravy/putin-vypovedal-ukrajine-vojnu-zvysku-sveta-vyslal-mrazive-varovanie

Pripomíname, že Slovenská republika nie je zaviazaná vyzbrojovať Ukrajinu nijakou zmluvou a schválenie Uznesení č.141/2022 a č.143/2022 vlády SR chápeme ako hazardovanie s ľudskými životmi občanov Slovenska.

Na základe vyššie uvedených argumentov žiadame, aby OČTK v rozsahu svojej pôsobnosti vykonali dôsledné šetrenie v tejto veci a vyvodili účinné opatrenia čo najskôr.

Ďalej žiadame Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aby nás o priebehu šetrenia a vyvodenia účinných opatrení písomne informovala na hore uvedenú adresu.

Podnet si môžete stiahnuť a prečítať TU.
 
Autor: Ing. Branislav Čech – predseda Združenia slovenskej inteligencie

Zdroj: zsi-korene.sk

Tipy a rady

Zaujímavosti