Docent z Technickej univerzity odmietol učiť online formou na protest proti korona-opatreniam Matovičovej vlády

28.11.2020 | 11:11
  5
Fakulta ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene vysokoškolského pedagóga napomenula a vyzvala k plneniu pracovných povinností, ktoré mu vyplývajú z rozhodnutí zamestnávateľa. 

Docent Vladimír Kubovčík z Technickej univerzity vo Zvolene sa minulý týždeň spopularizoval na sociálnych sieťach, keď svojim študentom napísal mail, v ktorom vysvetľuje, že odmieta učiť online. Chcel tak protestovať proti súčasnej vláde a jej opatreniam proti koronavírusu, ktorými podľa neho obmedzujú základné práva a slobody.

„S obavami sa pozerám na to, čo sa v našej spoločnosti deje, na to, ako sú prekrucované fakty, deformované až nerešpektované zákony a ako sú zákony postupne menené v záujme obmedzovať slobodu slova aj slobodu myslenia a konania,“ uvádza Kubovčík. 

Podľa neho je naša spoločnosť vystavená „veľmi intenzívnej a očividnej snahe o potlačenie základných práv a slobôd, slobodného a slušného vyjadrovania názoru.“
 
Sme „kŕmení a masírovaní propagandou, ktorá sa na nás valí z televízie, mainstreamovej tlače a internetu,“ spomína Kubovčík vo svojom maile.

Učiteľ Technickej univerzity vo Zvolene sa postavil na odpor formou občianskej neposlušnosti, na čo ma podľa jeho názoru právo a cituje pri tom aj časť ústavy. 

Minulotýždňovú prednášku svojho predmetu Všeobecná ekológia na protest zrušil, a tak študentom odkázal, aby si učivo dobehli samoštúdiom.

Netrvalo dlho a celú kauzu, na ktorú upozornil Refresher, si všimlo vedenie Fakulty ekológie a environmentalistiky na Technickej univerzite vo Zvolene, kde Vladimír Kubovčík pôsobí. „Nikto z nás nie je nadšený zo situácie, ktorá viedla k zavedeniu on-line výučby,“ konštatuje vedenie, ale odmieta spôsob, akým sa situáciu snažil riešiť Kubovčík.

Nestotožňujú s vyjadrením občianskej neposlušnosti svojho zamestnanca. Fakulta ho preto napomenula a vyzvala k plneniu pracovných povinností, ktoré mu vyplýva z rozhodnutí zamestnávateľa. 

„Z uvedených dôvodov bol menovaný výrazne vyzvaný k plneniu pracovných povinností tak, ako to vyplýva z rozhodnutí zamestnávateľa, a teda uskutočňovať výučbu zverených predmetov on-line, nakoľko o spôsobe výučby nerozhoduje zamestnanec, ale zamestnávateľ, ktorým je TUZVO,“ konštatuje vedenie fakulty.
 
Ba čo viac, vo vyjadrení rovno oznamuje, že ak by odmietal učiť aj naďalej, fakulta by to považovala za vážne porušenie pracovnej disciplíny, „čo je dôvod na rozviazanie pracovného pomeru výpoveďou alebo aj okamžitým zrušením.“
 
Celé znenie vyjadrenia vedenia Fakulty ekológie a environmentalistiky TUZVO pre zamestnancov a študentov:

 

Zdroj: refresher.sk (1), (2)


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti