CIA získala „neporušené“ UFO, ktorého existencia nemá ľudský pôvod, informuje Daily Mail. Odborník na exopolitiku Dr. Michael Salla poukazuje na skupinu Majestic-12, ktorá desaťročia prísne strážila tento druh informácií už od čias 2. svetovej vojny a mala stáť aj za vraždou JFK, ktorý chcel verejnosti odhaliť šokujúce informácie o povahe nášho sveta utajované globálnymi zločineckými elitami

29.11.2023 | 10:15
  15
Tri nezávislé zdroje, ktoré boli údajne informované o prísne tajných operáciách týkajúcich sa UFO, pre britský denník uviedli, že hlavným aktérom pri získavaní tohto typu informácií bol Úrad pre globálny prístup (OGA), pobočka Riaditeľstva pre vedu a techniku CIA zriadená v roku 2003.

 

Americkým špiónom sa podarilo získať najmenej deväť potenciálne cudzích vesmírnych plavidiel, z toho dve "úplne neporušené", uviedol v utorok 23. novembra 2023 britský denník Daily Mail s odvolaním sa na tri anonymné zdroje.

Zdroje, ktoré boli údajne informované o prísne tajných operáciách, pre britský denník uviedli, že hlavným aktérom pri získavaní tohto typu informácií bol Úrad pre globálny prístup (OGA), pobočka Riaditeľstva pre vedu a techniku CIA zriadená v roku 2003.

"Je tam najmenej deväť plavidiel. Pri rôznych z nich boli rôzne okolnosti," uviedol jeden zo zdrojov. "Súvisí to s ich fyzickým stavom. Ak dôjde k havárii, vznikne veľa škôd. Iné, dve z nich, sú úplne nepoškodené."

CIA má systém na odhaľovanie neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO), "kým sú ešte zamaskované", a pomáha špeciálnym americkým vojenským jednotkám zachraňovať vraky, ak "neľudské plavidlá" pristanú, havarujú alebo sú zostrelené, dodal zdroj.

Ďalší anonymný zdroj opísal úlohu OGA ako "v podstate sprostredkovateľa" pre amerických operatívcov, ktorí majú prístup do oblastí, kam by za normálnych okolností nemali mať prístup.

"Sú veľmi šikovní v tom, že sa dokážu dostať kamkoľvek na svete, kam chcú," povedal druhý zdroj.

Podľa denníka Daily Mail sa väčšina operácií OGA týka "zatúlaných jadrových zbraní, zostrelených satelitov alebo technológií protivníkov", ale niektoré misie zahŕňali aj vyhľadávanie UFO - alebo ako ich teraz vláda USA radšej nazýva "neidentifikované anomálne javy" (UAP).

"Úlohou je jednoducho zmocniť sa ho a utajovať to,“ povedal jeden zo zdrojov k procesu nájdenia nznámeho vesmírneho plavidla. "Skutočné fyzické získanie je v kompetencii armády. Nie je však pod vojenskou kontrolou, pretože musia viesť príliš veľa záznamov. Takže ju pomerne rýchlo začnú presúvať do súkromných rúk."

Dva zo zdrojov uviedli, že OGA koordinuje činnosť s tímami Delta Force alebo SEAL, ktoré pracujú v rámci amerického Spojeného veliteľstva pre špeciálne operácie (JSOC), alebo s tímom NEST (Nuclear Emergency Support Team), aby získali potenciálne cudzie plavidlo.

"V tejto veci pre vás nemáme nič," uviedlo JSOC v písomnej odpovedi britskému denníku. Hovorca NEST-u uviedol, že pracovníci agentúry sa "pravidelne stretávajú s materiálmi neznámeho pôvodu", ale "nikdy sa nestretli so žiadnym materiálom súvisiacim s UAP".

Jeden zo zdrojov označil CIA za "správcu portfólia" operácie "vyhľadávania havárií UFO".

Nájdené rádioaktívne materiály sa posielajú do národných laboratórií riadených ministerstvom energetiky, zatiaľ čo dodávatelia "z leteckého a obranného priemyslu" spracúvajú "iný nerádioaktívny materiál - a neporušené plavidlá", tvrdil zdroj.

Po tom, ako v júli traja informátori z armády a spravodajských služieb vypovedali o programe získavania UFO v americkom Kongrese, líder senátnej väčšiny Chuck Schumer predniesol návrh zákona, ktorý by od vlády vyžadoval zverejnenie "získaných technológií neznámeho pôvodu a biologických dôkazov o inteligentnej civilizácii neľudského pôvodu“.

Tento zákon o zverejnení UAP bol prijatý ako súčasť zákona o ochrane prírody v roku 2024.

„Je pravda, že CIA od svojho vzniku v roku 1947 sleduje UFO a podieľa sa na operáciách na vyhľadávanie ich havárií. Práve preto prezident Kennedy v júni 1961 požiadal riaditeľa CIA Allena Dullesa, aby prezradil, čo sa vie o UFO, ako to odhaľujú Majestic Documents,“ reagoval na zverejnený článok vo svojom príspevku na sociálnej sieti uznávaný odborník na medzinárodnú politiku, riešenie konfliktov ako aj zahraničnú politiku USA Dr. Michael Salla.

Ako dodáva, bol to práve Dulles, kto vypracoval 8 smerníc učených na eliminovanie snáh bývalého prezidenta USA Johna F. Kennedyho dostať sa k týmto tajným dokumentom, čo nakoniec podľa neho viedlo k jeho zavraždeniu v roku 1963.

UFO, Majestic-12 a vražda JFK

Po víťazstve v prezidentských voľbách v roku 1960 sa John F. Kennedy dozvedel od prezidenta Dwighta D. Eisenhowera šokujúcu pravdu. Kontrolná skupina zriadená na riadenie prísne utajovaných projektov týkajúcich sa zachytených nacistických lietajúcich tanierov a mimozemských technológií, Majestic-12, sa stala nečestnou vládnou agentúrou. Eisenhower varoval Kennedyho pred nebezpečím MJ-12 s tým, že táto organizácia musí byť potlačená. Predstavovala priamu hrozbu pre americké slobody a demokratické procesy. MJ-12 sa na každom kroku stavala proti Kennedyho snahám. Keď bol Kennedy na pokraji úspechu, keď prinútil CIA zdieľať utajované informácie o UFO s ostatnými vládnymi agentúrami a keď 12. novembra 1963 došlo k dohode so Sovietskym zväzom o spoločných misiách na Mesiac, bol o desať dní - dňa 22. novembra v Dallase zavraždený. Uviedol Dr. Michael Salla pred tým vo svojom článku.

Dňa 27. apríla 1961 predniesol 35. Prezident Spojených štátov John F. Kennedy pred vydavateľmi tlače zásadný prejav o tajných spoločnostiach, utajovaní relevantných skutočností pred verejnosťou, nebezpečenstve cenzúry a dôležitosti slobody slova a prejavu. Kennedy v ňom odhalil existenciu globálneho zločineckého Syndikátu, ktorý operuje v celej sfére nášho života na planéte.

Viac v článku a videu TU.

 

28. júna 1961 prezident Kennedy podpísal prísne tajné memorandum o národnej bezpečnosti, v ktorom požiadal riaditeľa CIA Allena Dullesa, aby pre neho pripravil "prehľad spravodajských operácií skupiny MJ-12 v súvislosti s plánmi psychologickej vojny".

Kennedy sa odvolával na medzirezortnú kontrolnú skupinu s názvom Majestic 12, ktorá bola tajne zriadená 24. septembra 1947 na riadenie záležitostí a technológií súvisiacich s UFO. Táto právomoc zaradila MJ-12 do jadra vtedajšieho Deep State v USA.

Hoci Kennedyho memorandum z 28. júna nebolo oficiálne odtajnené, odborné skúmanie uniknutého dokumentu potvrdzuje jeho pravosť.

Viac TU.


Dullesova reakcia na Kennedyho memorandum je odhalená v ďalšom uniknutom prísne tajnom dokumente vydanom 5. novembra 1961. Dullesova odpoveď poskytuje prehľad aktivít MJ-12 v súvislosti s psychologickými aktivitami, ktoré, ako potvrdzuje, zahŕňajú aj problematiku UFO. Opisuje UFO ako súčasť "sovietskej propagandy", ktorej cieľom je "šíriť nedôveru voči vláde".

Viac TU.

Dulles v liste pripúšťa, že je možné, že niektoré "prípady UFO sú mimozemského pôvodu", ale tie "nepredstavujú fyzickú hrozbu pre národnú bezpečnosť“.

Najdôležitejšie je, že v Dullesovom liste sa uvádza: "Z bezpečnostných dôvodov nemôžem prezradiť relevantné údaje o niektorých citlivejších aspektoch činnosti MJ-12."

Po zlyhaní sovietskej misie na Mars dňa 11. novembra 1963 pod názvom Kosmos 21 dosiahol deň na to Kennedy s vtedajčím lídrom Sovietskeho zväzu Nikitom Chruščovom dohodu ohľadne spoločnej vesmírnej misie ako aj zdieľania informácii o UFO. Kennedy dňa 12. novembra 1963 vydal memorandum o zdieľaní spisov o UFO s organizáciou NASA a Sovietmi, ktoré bolo zaslané šéfovi CIA Johnovi A. McConeovi, ktoré bolo následne odovzdané vtedajšiemu šéfovi kontrarozviedky CIA Jamesovi Angletonovi, ktorý kontroloval prístup k spisom o UFO a bol zároveň v styku s organizáciou Majestic 12 (MJ-12). Angleton touto požiadavkou nasledoval prísne tajný súbor smerníc MJ-12. Jednou z nich bola prísne tajná smernica o atentáte. Hovorila o tom, že v prípade ak nejaký štátny predstaviteľ nebude kooperovať s MJ-12 uplatní sa v plnom rozsahu. Bývalý šéf CIA Allen Dulles bol podľa zainteresovaných ľudí spolu s členmi MJ-12 angažovaný v schválení tejto smernice.

Jej znenie bolo nasledovné:

„Keď sa podmienky v našom prostredí stanú nepriaznivými pre rast a Washington sa už nedá ovplyvniť, chýbajú akékoľvek zrážky ... malo by byť mokro.” ("When conditions become non-conducive for growth in our environment and Washington cannot be influenced any further, the weather is lacking any precipitation … it should be wet.")

22. novembra 1963 bol John F. Kennedy v Dallase zabitý. Dulles, ktorý mal vypracovať spomínanú direktívu pre Majestic 12, sa neskôr stal členom Warrenovej komisie, ktorá vraždu Kennedyho vyšetrovala.

Viaceré okolnosti a súvislosti naznačujú, že za Kennedyho vraždou môže stáť tzv. globálny kriminálny Syndikát, resp. štát v štáte alebo deep state (temný štát). John F. Kennedy totiž svojou mierovou politikou, ochotou skoncovať so studenou vojnou a záujmom spolupracovať s bývalým Sovietskym zväzom, snahou prinavrátiť štátu právomoc tlačiť peniaze, ale aj zámer odhaliť informácie ohľadne UFO a o existencii iných civilizácií vo Vesmíre, predstavoval prekážku v aktivitách vojensko-priemyselného komplexu a existenčne by ho ohrozil, ak by došlo k prebudeniu ľudskej populácie do skutočnej reality o povahe nášho sveta.

Viac o tom písal Dr. Michael Salla vo svojom článku na stránke exopolitics.org aj v knihe „Kennedy’s Last Stand“.

Webinár Dr. Sallu k tejto téme bol pôvodne prezentovaný 22. novembra 2020 a vychádza v dvoch častiach pri príležitosti 60. výročia atentátu na prezidenta Kennedyho v roku 1963. Zatiaľ čo páchatelia boli celé tie desaťročia nepotrestaní, teraz sa odhaľuje pravda o ich perfídnom konaní a motivácii.

1. časť:

2. časť:

Prezidentský kandidát a synovec JFK - Robert F. Kennedy Jr. minulý týždeň pri príležitosti 60. výročia vražedného atentátu na prezidenta USA vyzval Washington D.C. zverejniť tajný spis o atentáte na neho.

Viac v článku TU.

 

Zdroj: rt.com / dailymail.co.uk / InfoVojna

 

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti