Bývalý elitný vyšetrovateľ o Matovičovom právnom bezvedomí a prekračovaní právomocí predsedom vlády

04.12.2020 | 19:54
  28
Ani v núdzovom stave a ani v pozícii predsedu vlády nemá iné právomoci len tie, ktoré striktne vyplývajú z ústavy a právneho poriadku Slovenskej republiky, uviedol bývalý riaditeľ Odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti Jozef Šátek.

Právne bezvedomie predsedu vlády

„Pokiaľ viem, tak mi to žiadny zákon nezakazuje“, takto odpovedal predseda vlády I. Matovič na dnešnej tlačovej besede na otázku novinára, ktorý článok ústavy či zákon mu ako predsedovi vlády umožňuje „vziať do vlastných rúk“ celú prípravu na otvorenie škôl.

Možno pred pol rokom by som neveril, ale teraz sa už ničomu nečudujem, že predseda vlády nepozná jednu základnú zásadu ústavy, ktorá sa stále omieľa a je známa i v mediálnom svete a to článok 2, odsek 2/, ktorý znie, že „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“. Z toho jednoznačne vyplýva, že štátne orgány, pravdaže i predseda vlády majú ústavou a zákonmi taxatívne určený rozsah i spôsob realizácie svojej právomoci, takže ak predseda vlády SR vykonáva určité úkony (prevezme kompetenciu ministra školstva) pri otváraní škôl, musí byť k tomu zmocnený.

Veď Igor Matovič to predsa na tlačovke hovoril ako predseda vlády a nie ako občan Matovič, takže sa nemôže odvolávať na zásadu ústavného článku v odseku 3/ určený len pre občanov, že „každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, ...“.

Už z tejto krátkej analýzy je jasné, že predseda vlády si pred „vzatím do vlastných rúk“ otváranie škôl neprekonzultoval zákonnosť a teda oprávnenosť svojho rozhodnutia a postupu. A čo je najhoršie on si to neprekonzultoval alebo nebol nato upozornený ani po tomto verejnom priznaní sa k prekročeniu svojej právomoci.

A pokiaľ sa predseda vlády I. Matovič odvoláva na všeobecnú zásadu, že veď konal „vo všeobecnom záujme“ v boji proti koronavírusu, tak treba mu pripomenúť, že ani v núdzovom stave a ani v pozícii predsedu vlády nemá iné právomoci len tie, ktoré striktne vyplývajú z ústavy a právneho poriadku Slovenskej republiky. Som presvedčený, že vo verejnom záujme koná každý štátny orgán i občan, ktorý koná v súlade s ústavou a zákonmi. V opačnom prípade to hraničí s anarchiou.

Zdroj: Facebook Jozef Šátek

Zobraziť ďalšie

Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti