Biskup Timotej o prezidentských voľbách: „Tieto voľby sú o budúcnosti národa a nie o náklonnosti k jednému alebo druhému kandidátovi. Ide o voľbu programu. Buď bude zvolený autogenocídny program progresívne smrtiaceho liberalizmu, alebo viac-menej stabilný program zachovania národa a jeho akej takej samostatnosti a nezávislosti“

03.04.2024 | 22:00
  2
V sobotu sa bude rozhodovať o záchrane národa pred vojnou, pred totálnou stratou samostatnosti, pred ťažkými a nenávratnými zmenami v spoločnosti, pred samolikvidáciou, ako aj pred istým druhom farebnej revolúcie, píše vo svojom liste adresovanom občanom biskup Timotej (občianskym menom Patrik Sojka) z Byzantského katolíckeho patriarchátu.

Kristus vstal z mŕtvych! Skutočne vstal.

Slovenský národ sa pripravuje na druhé kolo prezidentských volieb. Posledné dni túto udalosť sprevádza živá diskusia na alternatívnych, ale i mainstreamových médiách, čo je veľmi dobré. I keď ako mních a biskup som skôr zvyknutý stáť v úzadí, vnímam, že je potrebné vyjadriť istý jasný postoj.

Tieto voľby sú o budúcnosti národa a nie o náklonnosti k jednému alebo druhému kandidátovi. Je to voľba programu a nie kandidáta, voči ktorému môžem mať aj oprávnené výhrady. V sobotu sa bude rozhodovať o záchrane národa pred vojnou, pred totálnou stratou samostatnosti, pred ťažkými a nenávratnými zmenami v spoločnosti, pred samolikvidáciou, ako aj pred istým druhom farebnej revolúcie. Buď bude zvolený autogenocídny program progresívne smrtiaceho liberalizmu, alebo viac-menej stabilný program zachovania národa a jeho akej takej samostatnosti a nezávislosti. Či chceme alebo nie, je to v aktuálnej geopolitike výber medzi vojnou a mierom, medzi destabilizáciou Slovenska s nastolením totality Bruselu a Washingtonu a rešpektovaním výsledkov volieb do NR SR, medzi registrovanými pármi toho istého pohlavia a zachovaním rodiny ako zväzku muža a ženy.

Chceli by sme v týchto voľbách viac národného kandidáta s jasnejším hodnotovým systémom, odhodlanejšieho v boji s rôznymi agendami? Ja tiež, no jednoducho ho teraz niet.

Reálnym faktom je, že v sobotu bude 2. kolo prezidentských volieb a v nich vyhrá jeden z dvoch kandidátov. Nie je to však voľba kandidátov, ale konkrétneho smerovania národa na najbližších 5 a možno i viac rokov. Nehľadajme v týchto voľbách nepoškvrneného politického spasiteľa, jednoducho povedané niet ho. Spasiteľom je totiž iba Ježiš Kristus, buďme triezvi. Národ má takého prezidenta, akého si zaslúži a akého si zvolí, alebo kým je v národe živá viera, akého si vymodlí. Prečo niet čisto národne orientovaného kandidáta so stálym hodnotovým systémom? Pretože národná scéna je rozbitá, rozhádaná, nejednotná. Tu nech koná pokánie každý sám za seba, mohli sme sa už poučiť z prezidentských volieb spred 5 rokov. Je zreteľné, že pre hriechy politikov, cirkvi, mainstreamových médií, národa, jednotlivcov, moje i tie tvoje hriechy sme si inú voľbu v túto sobotu ani nezaslúžili.

Národne orientovaný volič, volič, ktorý má jasný kresťanský hodnotový systém, človek túžiaci po mieri, samostatnosti Slovenska, volič, ktorý má vyhranený postoj proti deštruktívnym globalistickým agendám je dnes silou okolností donútený voliť Petra Pellegriniho, pretože za touto voľbou je aká taká istota, že sa aspoň niečo podarí zachrániť. Nevoliť znamená dať hlas pánovi Korčokovi a tým priestor progresívnemu liberalizmu, zatiahnutiu Slovenska do vojny, je to strata samostatnosti, národnej identity, kresťanských hodnôt, ohrozenie rodiny. Voliť pána Pellegriniho je pre mnohých síce vynútená voľba, no za týchto okolností správna.

Tu niet miesta pre ľahostajnosť, malodušnosť, nerozhodnosť, zaujatosti, tu musí zapracovať pud sebazáchovy, zdravý rozum, svedomie. Ide o záchranu národa, o záchranu tvojich detí, ich budúcnosti, rodiny, vlasti a nie o voľbu kandidáta voči, ktorému je možné mať svoje oprávnené výhrady. V sobotu budú také voľby, aké sme si svojimi životmi zaslúžili. Kiež sa zmobilizujú všetci, i tí nerozhodní, pohodlní alebo notorickí nevoliči. Ide o prežitie národa. Každý, kto má nad osemnásť rokov, nech ide voliť za svoju budúcnosť. Voľ to, čo dáva väčší prísľub života, samostatnosti, mieru, stabilnosti v spoločnosti!

V posledných dňoch sme si pripomenuli slávne Kristovo zmŕtvychvstanie. Je to víťazstvo Božieho Syna nad hriechmi ľudstva, nad zločinmi všetkých čias, nad diablom i nad otroctvom večného zatratenia. Je to i víťazstvo zmierenia a odpustenia nad nepriateľstvom, vraždami a vojnami. Kiež toto Kristovo víťazstvo dá silu Slovenskému národu zvíťaziť i v týchto prezidentských voľbách!

Tí, ktorí uverili v Krista a prijali ho do svojho života majú okrem účasti vo voľbách ešte jednu silnú zbraň a ňou je modlitba, pokánie, pôst, nezabúdajme na to.

Kiež Boh dá obstáť Slovenskému národu i v tejto skúške!

 

+Timotej

Biskup sekretár Byzantského katolíckeho patriarchátu

 

Zdroj: InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Tipy a rady


 

Zaujímavosti