Baránek: Vojenské spravodajstvo Izraela minimálne od januára varuje, že masová očkovacia kampaň povedie k vzniku kmeňov Covid-19 rezistentných na vakcíny!

03.07.2021 | 11:55
  36
Politický analytik Ján Baránek poukázal na počty vedľajších účinkov experimentálnych vakcín v Európe s vážnymi zdravotnými dôsledkovami a ich nedostatočnej ochrane proti mutáciam koronavírusu.

Priatelia. Sú medzi vami viacerí, ktorí mi vyčítajú, že svojim zdržanlivým prístupom k vakcinácii môžem mať v budúcnosti na svedomí životy tých ľudí, ktorí sa pod mojim možným vplyvom odmietli zaočkovať. Takže, musím k tomu uviesť nasledovné:

1. Som hlboko a úprimne presvedčený, že benefit očkovania NEPREVAŽUJE nad rizikami očkovania. Z nasledujúcich dôvodov:

a. Delta variant Covid 19 má smrtnosť max. 2 promile. Teda, z 1000 nakazených umrú dvaja. Väčšie riziko podstupujete pri sezónnej chrípke, ako aj pri veľa ľudských aktivitách. Ako napr. jazda autom, motorkou, aktívne športovanie, atď...

b. Koalaterálne úmrtia spôsobené neadekvátnymi opatreniami voči Covid 19 sú ďalekosiahle a som presvedčený, že prevyšujú počet úmrtí na Covid 19, teda, peniaze vynaložené na hysterické vakcinovanie, aspoň ich časť, by zachránili viac ľudských životov, ako samotná až násilná snaha o vakcináciu.

c. Som presvedčený, že je vysoko neetické, nemorálne a neprofesionálne nútiť kohokoľvek, aj keď iba nepriamym nátlakom, podstúpiť vakcináciu vakcínami, za ktoré nenesie zodpovednosť výrobca, ani lekár, ktorý vakcínu aplikuje, ani samotný štát. Keďže stále, čo sa vakcín proti Covid 19, hovoríme o štúdii, z toho dôvodu aj Európska lieková agentúra – EMA, schválila vakcíny iba podmienečne.

2. Na Slovensku chýba zmysluplná odborná debata o výhodách a rizikách očkovania. V tejto súvislosti uvediem štatistiky EudraVigilance, čo je Európska databáza hlásení o podozreniach na reakcie na liečivá, ktorá sleduje aj správy o nežiadúcich následkoch a úmrtiach po experimentálnych „vakcínach“ COVID-19.

Túto webovú stránku spustila Európska agentúra pre lieky (EMA) v roku 2012 s cieľom poskytnúť verejnosti prístup k hláseniam o podozreniach na nežiaduce reakcie na liek. Tieto správy sú elektronicky predkladané agentúre EudraVigilance národnými regulačnými úradmi pre lieky a farmaceutickými spoločnosťami, ktoré sú držiteľmi povolení na uvedenie liekov na trh - licencií.

EudraVigilance je systém určený na zhromažďovanie hlásení o podozreniach na vedľajšie účinky. Tieto správy sa používajú na hodnotenie prínosov a rizík liekov počas ich vývoja a na sledovanie ich bezpečnosti po povolení v Európskom hospodárskom priestore. EudraVigilance sa používa od decembra 2001. Viac tu: https://www.adrreports.eu/en/background.html.

Teraz prejdime k samotným číslam.

Databáza EudraVigilance uvádza, že do 19. júna 2021 bolo po injekciách štyroch experimentálnych vakcín COVID-19 hlásených 15 472 úmrtí a vedľajších účinkov:

(zdroj: https://www.globalresearch.ca )

COVID-19 MRNA VAKCÍNA MODERNA (CX-024414)
VAKCÍNA COVID-19 MRNA PFIZER-BIONTECH
VAKCÍNA COVID-19 ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)
VAKCÍNA COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S )

Z celkového počtu zaznamenaných vedľajších účinkov je polovica z nich (753 657) vážnych. Pod pojmom „vážne“ sa rozumie: Nežiaduci účinok možno klasifikovať ako „závažný“, ak zodpovedá zdravotnému stavu, ktorý má za následok smrť , je život ohrozujúci, vyžaduje si stacionárnu hospitalizáciu, má za následok iný medicínsky vážny stav alebo predĺženie existujúcej hospitalizácie, má za následok trvalé alebo významné zdravotné postihnutie, alebo je to vrodená anomália/vrodená chyba.

Teraz uvediem súhrnné údaje do 19. júna 2021 v rámci EÚ. Nie sú teda zarátané ostatné európske krajiny:

Celkové reakcie na experimentálnu mRNA vakcínu Tozinameran (kód BNT162b2, Comirnaty) od spoločnosti BioNTech/Pfizer: 7420 úmrtí a 560 256 vedľajších účinkov (kumulatívne).

Celkové reakcie pre experimentálnu vakcínu mRNA mRNA-1273 (CX-024414) od Moderna: 4147 úmrtí a 122643 vedľajších účinkov (kumulatívne).

Celkové reakcie pre experimentálne vakcíny AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) od Oxford/AstraZeneca: 3364 úmrtí a 793 036 vedľajších účinkov (kumulatívne).

Celkové reakcie na experimentálnu vakcínu COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) od spoločnosti Johnson&Johnson: 541 úmrtí a 33 331 vedľajších účinkov (kumulatívne).

Ďalej priatelia, som pre vás vyhľadal informáciu z izraelského zdroja https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/308653. Tu nájdete, okrem iných, nasledujúce informácie, ktoré jasne ukazujú úskalia samotného očkovania:

Vláda (Izraela) pripúšťa, že polovica nových prípadov Covid-19 v minulom mesiaci bola úplne zaočkovaná. Šéfka služieb verejného zdravotníctva Dr. Sharon Alray-Priceová odhalila znepokojujúce skutočnosti na nedávnej mediálnej prezentácii. Podľa jej údajov z 891 prípadov koronavírusu potvrdených iba za posledný mesiac (jún 2021) polovica dostala obe dávky mRNA vakcíny Pfizer. Podľa správy na Kanáli 12 sa v priebehu mesiacov po aplikovaní vakcín nakazilo koronavírusom 6 765 ľudí, ktorí dostali obidve dávky a epidemiologické sledovanie ukázalo, že ďalších 3 133 ľudí dostalo Covid-19 od očkovaných osôb.

Je zrejmé, že úradníci si už boli vedomí, že vakcína neposkytuje dostatočnú ochranu, pretože karanténne predpisy pre tých, ktorí sa vracajú zo zahraničia, sa nedávno zmenili a vyžadujú, aby sa aj tí, ktorí sú úplne očkovaní, izolovali po návrate z určitých krajín.

A teraz priatelia, nasleduje najdôležitejšia informácia. Okrem vojenského spravodajstva Izraela, na toto upozorňoval aj nositeľ Nobelovej ceny, virológ Luc Montagnier. Za čo bol provaxerským mainstreamom aj „náležite“ zosmiešňovaný až psychiatrizovaný:

VOJENSKÉ SPRAVODAJSTVO (Izraela) NAJMENEJ OD JANUÁRA VARUJE, ŽE MASOVÁ OČKOVACIA KAMPAŇ POVEDIE K VZNIKU KMEŇOV COVID-19 REZISTENTNÝCH NA VAKCÍNY!!!

Priatelia, namiesto komentára som nechal teraz hovoriť čísla a fakty. Záver si urobte sami.

Zdroj: Facebook Ján Baránek / InfoVojna


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti