Šírenie koronavírusu a nepokojov v USA je súčasťou mohutného duchovného zápasu medzi silami dobra a zla, napísal arcibiskup Viganò v liste Trumpovi

08.06.2020 | 21:40
  13
Nepokoje súvisiace so smrťou Georgea Floyda boli podľa arcibiskupa vyvolané umelo tými, ktorí nedokázali svoje predstavy presadiť počas koronavírusovej krízy.

Bývalý apoštolský nuncius USA, arcibiskup Viganò napísal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi list v súvislosti s epidémiou koronavírusu a nepokojmi spôsobenými smrťou George Floyda. Tieto problémy dnes otriasajú USA a stali sa súčasťou mohutného duchovného zápasu medzi silami dobra a zla.

„V posledných mesiacoch sme boli svedkami formovania dvoch opačných biblických strán, sformovali sa strana svetla a strana temnoty”.

Strana svetla je podstatne početnejšia, ako strana temnoty, tá však má svojich prívržencov na významných postoch v administratíve, politike, v ekonomickom sektore a v médiách.

Podľa arcibiskupa Vigana je nepochopiteľné, ako rýchlo sa väčšina stala rukojemníkom v rukách darebákov a ich pomocníkov, ktorí darebákom pomáhajú zo strachu, alebo kvôli vlastnému prospechu.

Vo svojom liste Donaldovi Trumpovi arcibiskup Viganò tvrdí, že strana temnoty, proti ktorej prezident Trump bojuje, sa rozhodla vyložiť karty na stôl a odhaliť svoje plány. Podľa arcibiskupa je kríza vyvolaná koronavírusom kolosálnou technikou sociálnych inžinierov, ktorí sú pripravení rozhodovať o osude ľudstva a sú pripravení konať proti vôli občanov a ich demokratických zvolených zástupcov vo vládach po celom svete.

Arcibiskup Viganò takisto zastáva názor, že nepokoje súvisiace so smrťou George Floyda boli vyvolané takisto umelo tými, ktorí nedokázali svoje predstavy presadiť počas koronavírusovej krízy. Kríza sa totiž skončila skôr, ako sa podarilo vyvolať búrku sociálnych nepokojov.

Z organizovania nepokojov v súvislosti s koronavírusom a smrťou George Floyda obvinil arcibiskup Viganò predstaviteľov tzv. „Deep State” vo Washingtone, ktorí sa snažia vybudovať svet bez slobody a bez Boha v duchu slobodomurárskeho hesla Solve et Coagula /Rozdeľuj a spájaj /.

Vo svojom liste arcibiskup Viganò zdôraznil, že neexistuje len „Deep State” ale aj „Deep Church”. Verní pastieri Cirkvi sa starajú o Kristovo stádo, žiaľ existujú aj neveriaci žoldnieri, ktorí chcú stádo rozohnať a stádo vydať napospas vlkom. Niet divu, že títo žoldnieri sú stúpencami temnoty a nenávidia stúpencov svetla.

Donald Trump ukazuje, na ktorej strane stojí. Chráni život nenarodených detí, hovorí o prenasledovaní kresťanov, podporuje náboženskú slobodu občanov, odsudzuje útoky na kostoly a chrámy. Arcibiskup Viganò vyjadril hlboký zármutok aj nad skutočnosťou, že najviac nenávistných útokov voči prezidentovi pribudlo po návšteve Národnej svätyne Jána Pavla II. vo Washingtone.

Podľa arcibiskupa je znepokojujúce, že existujú v Cirkvi biskupi, ktorí svojimi krokmi dokazujú, že sa postavili do služby strany temnoty. Títo biskupi slúžia Deep state, globalizmu, novému svetovému poriadku, ktorý nemá nič spoločné s kresťanstvom a ktorý vychádza zo slobodomurárskych tradícií. Títo biskupi slúžia ľuďom, ktorí sa chystajú ovládnuť svet, snažia sa vyhodiť Boha zo života spoločnosti, rodiny i Cirkvi.

Arcibiskup Viganò na záver svojho listu vyzval na modlitbu za prezidenta Donalda Trumpa, za USA a celé ľudstvo, ktoré je dnes vystavené útokom satana. Sila modlitby odhalí všetky klamstvá prívržencov síl temnoty a satana, ich plány budú odhalené, ich zrada sa ukáže v nahej pravde a ich na prvý pohľad hrôzostrašná sila sa rozplynie a stane sa ničím. Vytiahnutím na svetlo sveta sa ukáže, čo je pravda a čo je v skutočnosti pekelný podvod.

Zdroj: christianitas.sk lifesitenews.com


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti