Ak Európska únia schváli novú emisnú normu, na autá do 20-tisíc eur môžeme prakticky zabudnúť!

26.05.2023 | 08:10
  2
V spoločnom dokumente zaslanom ostatným členom EÚ osem krajín uviedlo, že časti normy Euro 7, ktoré sa týkajú obmedzenia emisií z výfukových plynov, by sa mali úplne zrušiť.

Osem krajín Európskej únie, vrátane Francúzska a Talianska, vyzvalo blok, aby zrušil plánované limity emisií výfukových plynov Euro 7. Podľa nich sú príliš ambiciózne a pre výrobcov automobilov nereálne.

Krajiny uviedli, že prísnejšie limity pre znečisťujúce látky vrátane oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého by mohli odkloniť kľúčové investície potrebné na dosiahnutie cieľa EÚ, ktorým je účinný zákaz nových vozidiel so spaľovacími motormi po roku 2035.

PROTI JE AJ SLOVENSKO

V spoločnom dokumente zaslanom ostatným členom EÚ osem krajín uviedlo, že časti normy Euro 7, ktoré sa týkajú obmedzenia emisií z výfukových plynov, by sa mali úplne zrušiť.

„Sme proti akýmkoľvek novým pravidlám o emisiách výfukových plynov (vrátane nových požiadaviek na testovanie alebo nových emisných limitov) pre osobné a dodávkové vozidlá,“ uviedli krajiny v dokumente, ktorý podpísali Francúzsko, Taliansko, Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.

Dokument prichádza v čase rastúcich náznakov, že krajiny EÚ dosiahli nasýtenie regulačnými pravidlami v oblasti životného prostredia po prijatí množstva právnych predpisov, ktorých cieľom je priviesť blok na cestu klimatickej neutrality do roku 2050.

Cieľom nariadenia Euro 7 je sprísniť pravidlá týkajúce sa iných znečisťujúcich látok ako CO2, napríklad oxidu uhoľnatého a oxidov dusíka. Cieľom pravidiel je aj riešenie problému pevných častíc z bŕzd a pneumatík.

Riešenie emisií z automobilov bolo mimoriadne náročné. Pravidlá EÚ, ktoré majú od roku 2035 účinne zakázať spaľovací motor v nových automobiloch, boli odložené o niekoľko týždňov po tom, ako Nemecko na poslednú chvíľu presadilo, aby sa zabezpečili kvóty na tzv. e-palivá. Prechod na elektrický pohon by podľa odborníkov mohol viesť k strate tisícov pracovných miest v tomto odvetví.

NEMECKO OTOČILO

Nemecko nepodpísalo tento dokument napriek tomu, že minister dopravy Volker Wissing predtým vyjadril výhrady. Pravidlá Euro 7, ktoré stanovia normy pre poslednú generáciu spaľovacích motorov, majú začať platiť od 1. júla 2025. Osem krajín tvrdí, že je to príliš skoro, a argumentuje tým, že čas na prípravu je najmenej tri roky od prijatia balíka.

Parlament aj členské štáty v súčasnosti rokujú o svojich vlastných pozíciách pred začatím rozhovorov medzi oboma stranami. Vedúci predstavitelia automobilového priemyslu vrátane Carlosa Tavaresa, generálneho riaditeľa spoločnosti Stellantis, tvrdia, že najnovšie kroky v oblasti znižovania emisií CO2 z automobilov predstavujú pre priemysel zbytočnú záťaž a spomalia prechod sektora na elektrifikáciu.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron tiež uviedol, že by sa mala pozastaviť regulácia EÚ v oblasti klímy.

Zdroj: autoviny.sk


Zaujíma nás Váš názor:

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti