Zamestnávateľ nemá oprávnenie zisťovať alebo žiadať potvrdenie od zamestnanca, či je alebo nie je zaočkovaný proti koronavírusu

13.08.2021 | 14:20
  15
Advokát JUDr. Peter Weis upriamil pozornosť na vyjadrenie hovorcu inšpektorátu práce, ktorý povrdil, že zamestnávateľ nemá čo zisťovať ani žiadať potvrdenie od zamestnanca o zaočkovaní.

 

Firma Alvest Mont zverejnila v novinách pracovnú ponuku, v ktorej je uvedené, že spoločnosť odmieta prijať do pracovného omeru ľudí, ktorí sa rozhodli zaočkovať mRNA vakcínou. Na inzerát upozornil regionálny portál Z regióny.

Advokát JUDr. Peter Weis v tejto súvislosti na blogu svojej právnickej kancelárie upriamil pozornosť na vyjadrenie hovorcu orgánu štátnej správy na úseku kontroly dodržiavania Zákonníka práce, ktorého portál Z regióny oslovil.

Podľa hovorcu inšpektorátu práce Ladislava Kerekeša nejde z tohto obsahu dostatočne zistiť, či táto ponuka práce je aj ponukou do zamestnania, v ktorom by mala byť práca vykonávaná v pracovnom pomere. V prípade, že táto ponuka práce je aj ponuka do zamestnania nesmie obsahovať „akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, pohlavia, veku, jazyka, viery a náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, manželského stavu a rodinného stavu.”

Ladislav Kerekeš podľa zdroja ďalej uviedol:

… že neexistuje oprávnenie zamestnávateľa, aby zisťoval alebo žiadal potvrdenie od zamestnanca, či je alebo nie je zaočkovaný proti koronavírusu.

„Zamestnávateľ je oprávnený vyžadovať iba dokument o posúdení zdravotného stavu zamestnanca vo vzťahu k práci a interpretáciu jeho výsledku lekárom v zmysle zdravotne spôsobilý alebo zdravotne nespôsobilý na výkon posudzovaných pracovných činností.”

Komentár advokáta JUDr. Petra Weisa:

Národný inšpektorát práce (NIP) zatiaľ ako jediný z kompetentných orgánov konečne verejne povedal, že právo ešte stále platí. A čo ostatní? Čo to znamená pre „covid pass“, ktorý pokojne nechá kdejakého ružového plameniaka otvárať dvere cudzieho auta? Najmä vo vzťahu k iným odvetviam, kde v rozpore s antidiskriminačným zákonom diskriminácia neočkovaných už prebieha, alebo sa ešte len chystá. Domyslite si sami. Argumentácia je analogická. Nás odvaha NIP teší. Predpokladám, že ani tí „dobrovoľne chránení“ nebudú mať nič proti…

Ak pracujete ako zamestnanec SBS alebo ste len horlivý skladník v reťazci s potravinami a kontrolujete rúška s kadenciou ako Rambo vo Vietname, aj tu je situácia analogická. Nemôžete. Nemáte kompetenciu. Diskriminujete. Tí, ktorých v rozpore so zákonom „buzerujete“, Vás budú rovnako horlivo zaznamenávať na mobilné telefóny a neskôr aj právnym spôsobom riešiť. A nenájde sa nikto, kto sa za vás postaví. Nikto.

Situácia sa obracia, táto jeseň bude kľúčová. Zaznamenávajte si porušenia, na zodpovednosť dôjde. Triesky budú lietať aj v právnických profesiách. História sa opakuje a je sama sebe zárukou, že tomu tak bude opäť. A ak neostanete pasívni, čakajú nás naozaj svetlé zajtrajšky.

Pre pasívnych a iných páchateľov ponúkame mantru: „Ich habe nicht gewusst.“ Predpis je trikrát denne. Síce nepomôže, ale na chvíľu odľahčí.

Zdroj: Advokátska kancelária Weis & Partners / InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti