VIDEO: Ukrajinské děti zpívaly neoficiální hymnu Luftwaffe a dívky měly v choreografii během tance dokonce i hajlování! Ve skutečnosti jde o skladbu proletářů a odborářů z NDR, která má původ ve francouzské lidové písni z Bretaně! Skladba je omylem na Ukrajině považována za píseň německých letců Luftwaffe, protože její pochodový rytmus se podobá německým flétnovým maršům!

23.09.2022 | 20:25
  67
Na začátek písně Ukrajinci dokonce umístili sloku o vojácích! Indoktrinace malých dětí na Ukrajině k válce je naprosto děsivá a diváci německému textu písně o boji dokonce tleskali!

Na sociálních sítích se v pátek začalo virálně šířit video ukrajinského dětského pěveckého sboru, který zazpíval německou pochodovou píseň o boji a válce. Na internetu je skladba považována za produkt neonacistické scény a hlavně na Ukrajině je skladba vyzdvihována a hrána na mnoha akcích v různých podáních, ale nejvíce převažuje původní němčina. Přesto se nejedná o německou skladbu a s německou Luftwaffe nemá zřejmě nic společného, i když vyloučit to nejde. Chlapec na pódiu zpíval první sloku ukrajinsky, ale zbytek písně byl v němčině. Titulkované video máte níže.

 

Skladba je odvozena od písně Zeven dagen lang od holandské folkrockové kapely Bots z roku 1976, která doma neslavila nijak zvlášť velký úspěch, ale zaznamenala obrovský úspěch v Německu a především v bývalé NDR, kde se vysílala v německé verzi [1] jako Sieben Tage lang. Jenže skladba nepochází ani z Německa a ani z Holandska. Odtamtud pochází jen text. Melodie písně ale pochází z Francie z roku 1929 z Bretaně, kde se poprvé objevila v roce 1929 pod názvem Son ar chistr. Skladba má pochodový rytmus a velmi silně připomíná německé flétnové marše nechvalně proslulé ze 30. let z Německa.

Píseň letců Luftwaffe nebo píseň odborářů a proletariátu?

Po obsazení Francie Německem v roce 1940 byla skladba poprvé hudebně vydána a její flétnová podoba se objevila na několika německých deskách. Nikoliv ale s textem, který zpívá chlapec na videu. Ten text je německým překladem holandského textu skupiny Bots z roku 1976. Jestli opravdu měla píseň oblibu u německých pilotů Luftwaffe v roce 1940, tak musela mít jiný text. Jenže, to zjevně nevadilo autorům choreografie a vedoucím dětského pěveckého sboru. Ti považují skladbu za německou válečnou skladbu a choreografie tančících dívek tomu odpovídala.

Slava Ukraini

 

V čase videa 01:03 dívky hajlují a druhou ruku mají na srdci. Tento pozdrav se používal v Německu pouze ojediněle, při slibech přísahy a věrnosti Říši a Vůdci. Levá ruka spočívala na hrudi v místech, kde je srdce a pravá ruka hajlovala. Za jiných okolností se tento způsob zdravení nepoužíval. Doslova mně ale vyděsilo, když choreograf dětského vystoupení zařadil pozdrav Slibu věrnosti, jak se tento způsob nazýval, rovnou do vystoupení tancujících dívek.

Aby dostala skladba bojový obsah, ukrajinský ansámbl přidal na začátek skladby ukrajinskou sloku o pochodujících vojácích, o Bohu, a o Duchu Ukrajiny. To je odkaz na Slib věrnosti skládaný členy Hitlerovy osobní stráže a elitní jednotky Die Leibstandarte SS-Adolf Hitler, kteří slibem přijímali Vůdce, Krista a Ducha svatého, a to přesně v tomto pořadí. V případě Ukrajinců a upravené písně to už není Duch svatý, ale Duch Ukrajiny.

Boj na frontě je ve skutečnosti omyl, skladba vyzývala k boji proletariátu proti vykořisťování

Německá verze skladby se stala písní proletářů a odborářů nejen v NSR, ale i ve Východním Německu, tedy v bývalé NDR. Holandská kapela Bots hostovala mnohokrát v NDR na festivalech politické písně a skladba je protest song o boji dělnické třídy proti vykořisťovatelům a utlačovatelům z řad kapitalistů. Právě o tom je text původního textu písně z roku 1976.

Je neuvěřitelné, jak málo stačí, aby si Ukrajinci z toho udělali boj německé Luftwaffe a německých vojáků. V té písni nejde o boj na frontě, ale o boj dělnické třídy proti vykořisťování a kapitalismu. Na Ukrajině je nacifikace opravdu v dalekém stupni rozvoje, indoktrinace se dostává hluboko do hlav dětí a obávám se, že ani Kreml, ani Brusel netuší, jaké dopady to bude mít začas na celou Evropu.

 

Skladba je považována nejen na Ukrajině za nacistickou skladbu

 

Vyvolávání nacismu, aranžmá a úpravy německých písní do bojových textů na podporu fronty, hajlování zakomponované do choreografie tancujících dětí, to pouze ukazuje na to, jak hluboko by musela zajít denacifikace Ukrajiny, pokud by měla proběhnout doopravdy důsledně a beze zbytku. Všimněte si na videu, jak staří Ukrajinci z řad diváků rozumí němčině a nadšeně tleskají ve chvíli, když chlapec v pozdější části skladby zpívá o boji. Na Ukrajině je podpora Německu naprosto nevídaná a mnoho Ukrajinců dodnes lituje, že III. Říše nevyhrála II. sv. válku. Mnoho Rusů si myslí, že příčinou byl Stěpan Bandera.

Ukrajinci jsou fascinováni nacistickou III. Říší a odkazem Stěpana Bandery

Ale já se obávám, že Bandera nebyl příčinou, ale pouze důsledkem. Kdyby nebyl Bandera, byl by to někdo jiný. Ukrajinci chtěli tak moc na Západ, až úplně zapomněli, že jsou Slované a Německo s nimi po válce nepočítalo. V rámci program Generalplan Ost měly být všechny slovanské národy z Evropy odsunuty za Ural na otrocké práce pro budování velké Germanie, nového státního mega-útvaru, který měl zahrnovat celou Evropu i Rusko, celé Středomoří i se Severní Afrikou a Blízkým Východem a sever Evropy včetně Skandinávie.

Takový normální ukrajinský obchod se suvenýry

 

Tento obrovský útvar se měl jmenovat latinsky jako “Germania” a následnická říše bývalého Římského impéria. V tomto prostoru nemělo být místo pro Slovany. A právě Ukrajinci tomuto dodnes neuvěřili. Dodnes jsou přesvědčeni, že Hitler je chtěl osvobodit a dát jim nezávislost po porážce Stalina. Dodnes ty ideje v sobě mají, dodnes je vtloukají do hlav svých dětí. To je tragédie.

Američané vehnali do války proti sobě Ukrajince a Rusy. Co kdyby totéž udělali s Čechy a Moravany?

Moskva má dlouhou cestu k denacifikaci Ukrajiny. Pomalu se zdá, že Ukrajinci musí nejprve o svoji zemi úplně přijít, aby si ji začali vážit. Ukrajina vznikla uměle jako produkt mohutných administrativních změn a válečných posunů cara Mikuláše II. a po něm přesunů a plánování Komunistické strany Sovětského svazu. Ukrajina nikdy neměla hranice ukotvené jazykem, kulturou a obyčeji, protože Ukrajinci jsou úzce propojeni s Rusy stejně, jako Češi s Moravany. Tak blízké je pouto mezi nimi. A přitom USA neusilovaly o nic jiného, než o vyvolání války mezi těmito dvěma národy vyvoláním násilného puče v Kyjevě v roce 2014.

 

Na Ukrajině se pořádají masové průvody na památku Stěpana Bandery

 

Američané pouze rozdmýchali staré neonacistické duchy na Ukrajině a výsledkem je bratrovražedná válka. Už zase jsou ukrajinské děti indoktrinovány, už zase hajlují a zpívají německy. Je důležité se dívat, co se děje na Ukrajině nejen na válčišti, které je logicky centrem zájmu médií. Jenže to, co se děje mimo frontové linie, to je v mnoha ohledech ještě větší masakr, který se jen tak snadno nepodaří napravit. Takto indoktrinované děti budou mít ukotvený světonázor způsobem, že se od nacistů a III. Říše v ničem lišit nebudou. Proces řízení Drang nach Osten a Germania!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj: aeronet.news


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady


 

Zaujímavosti