Právnička Laššáková o význame verejných konzultácií Európskej komisie: „Slúžia na to, aby sprostosti, ktoré sú produktom politikov, zabrzdili občania“

09.12.2022 | 10:30
  0
Vo svojom článku, týkajúceho sa mechanizmov pri vytváraní právnych predpisov v rámci legislatívy Európskej únie, poukazuje právnička Judita Laššáková na prvok, ktorým samotní občania eurobloku sú schopní ovplyvniť prijímanie konkrétnych legislatívnych aktov z dielne EÚ.

Často sa vo verejnom priestore uvádza, že „nikým nevolená Komisia vymýšľa právne predpisy“, ktoré nám potom z Bruselu nadiktuje, ako máme žiť. Toto tvrdenie, ako mnohé ďalšie, ktoré opúšťajú ústa politikov, nie celkom zodpovedá pravde.

Ale pekne po poriadku:

O tom, kam má smerovať Európska únia, rozhoduje Európska rada. Jedna zo siedmych inštitúcii EÚ, ktorá je politickým orgánom. Jej personálny substrát sa skladá z vrcholových predstaviteľov výkonnej moci každého členského štátu EÚ. Takže má logicky 29 členov. Áno, dvadsaťdeväť, keďže okrem dvoch prezidentov (Francúzsko a Cyprus), dvoch kancelárov (Nemecko a Rakúsko) a 23 predsedov vlád členských štátov, sú členmi Európskej rady aj jej predseda (Charles Michel) a predseda Európskej komisie.

Poslední dvaja menovaní však nemajú hlasovacie právo. Čiže všeobecné politické smerovanie a priority Európskej únie určujú osoby ako Viktor Orbán, Emmanuel Macron, Petr Fiala a samozrejme aj Eduard Heger. Európska rada však nemôže vykonávať legislatívnu funkciu. Na základe jej konsenzu sa však tvoria legislatívne akty EÚ. Tie potom musí pripraviť Európska komisia, ktorej predseda sedí na zasadaniach Európskej rady. Sedí tam práve preto, aby si zapisoval úlohy, ktoré si Európska rada vymyslí.

A teraz späť do reality:

Výsadou rozhodovania o tom, kam sa ako občania EÚ budeme spoločne rútiť, majú v rukách experti na čele výkonnej moci v členských štátoch. Nikto totiž nepredpokladá, že by bol niekto schopný vymenovať za predsedu vlády niekoho, kto je idiot, všakáno! Veď na čele každého členského štátu je elitný expert, odborník, ktorý bojuje za národné záujmy štátu, na čele ktorého stojí. To znamená, že aj na čele Slovenskej republiky je niekto, kto vstáva s myšlienkou na lepší život Slovákov. A s touto myšlienkou si aj večer líha. Vlastne, skôr ani nespí, ak má štát nejaké problémy a spať ide až vtedy, keď je problém vyriešený.

A teraz konšpirácia:

Cynik by povedal, že vyššie napísaný odsek nesedí, a do vedenia štátu sú niektorí jedinci schopní vymenovať aj niekoho, kto kvality „elitného odborníka“ nie celkom spĺňa. Ak sa takých vo vládach členských štátov nazbiera väčšina a spoločne sa im podarí prijať nerozumné, nelogické, dokonca záujmy EÚ poškodzujúce opatrenia, je tu Komisia, aby takéto výstrely mysle ambicióznych bláznov tlmila. Nedokáže to však sama. Aj ona sa musí vedieť oprieť, alebo inak povedané, vyhovoriť na niekoho, koho hlas má väčšiu hodnotu, ako hlasy politikov. A tým hlasom sú hlasy občanov. Toto je možné docieliť iba tak, že sa ku konkrétnym otázkam vyjadria aj občania. A to nielen Európskej únie. Čiže cynik by povedal, prípadne prudký konšpirátor, že Komisia zaviedla verejné konzultácie z toho dôvodu, aby sprostosti, ktoré sú produktom politikov, zabrzdili občania. Dokonca sa k verejným konzultáciám môžu vyjadriť aj právnické osoby. Či už obchodné spoločnosti alebo mimovládne organizácie. Akoby si niekto myslel, že súkromník nebude platiť nemehlo, ale svoje prostriedky využije rozumne a do vedenia svojej obchodnej spoločnosti postaví niekoho, kto mu bude prinášať benefity a zisk.

Späť k verejným konzultáciám:

Sú na stránke Komisie (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk), kde je možné sa zaregistrovať a vymedziť oblasti, ktoré jednotlivca zaujímajú. Po úspešnej registrácií sa stačí prihlásiť a vyplniť tú-ktorú verejnú konzultáciu.

Do pozornosti dávam nasledovné:

O poskytnutí pôžičky vo výške 18 miliárd v roku 2023 pre Ukrajinu (v takomto poradí, keďže by sa mali meniť aj pravidlá VFR):

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13631-Proposal-Financial-regulation_sk
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13632-Amendment-of-the-MFF-regulation-2021-2027-for-support-to-Ukraine_sk
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13633-Proposal-for-Regulation-to-parliament-and-Council-establishing-interim-instrument-for-MFA-%2B-to-Ukraine_sk

O stave justície na Slovensku (aby mali v Bruseli neskreslený pohľad, ktorý majú preto, lebo tam píšu štátne inštitúcie, napríklad aj Úrad špeciálnej prokuratúry):

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13617-2023-EU-Justice-Scoreboard_en

Znečisťovateľ platí:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13546-Polluter-Pays-Principle-fitness-check-of-its-application-to-the-environment_en

 

Inštruktážne video na registráciu:

 

Autor: Judita Laššáková

 

Zdroj: InfoVojna


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti