MUDr. Lakota vs. Svedkovia covidovi & prívrženci experimentov Dr. Mengeleho: Najväčšie nebezpečenstvo pre vedu a riziko pre našu spoločnosť predstavuje ostrakizácia inovercov zo strany dogmatikov

15.07.2021 | 11:55
  9
Tím advokátskej kancelárie Weis & Partners a tím odbornakomisia.sk sa rozhodli vyjadriť podporné stanovisko Dr. Jánovi Lakotovi, ktorého názory ostrakizuje časť vedeckej obce na Slovensku.

Onkológ a hematólóg MUDr. Ján Lakota, CSc., z Virologického ústavu Slovenskej akadémie je uznávaný vedec, ktorý v súčasnosti pôsobí v Biomedicínskom centre a Centre experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied (SAV).

Portál Topky.sk vo svojom článku upriamil pozornosť na to, že Dr. Lakota má odlišný názor na očkovanie, ako jeho zamestnávateľ, ktorý vakcíny proti koronavírusu vníma ako bezpečný a najúčinnejší spôsob prevencie infekčných ochorení.

„Život človeka je príliš vzácny na to, aby sa vyplytval na bohapustý experiment. Ak človek hovorí o rýchlokvasenej vakcíne, tak nehovorí o čase, za kedy sa vyrobí, len ak ju máte navrhnutú, v laboratóriu ju vyrobíte za pár dní. Problém v nej je ten, že neprešla potrebnými testami, ktorými prechádzajú štandardné vakcíny. Ich vývin trvá normálne 8 až 12 rokov. Okrem toho nepodstúpila testovanie na zvieratách, či elementárne klinické skúšky na ľuďoch,“ citujú Topky.sk vystúpenie Dr. Lakotu v diskusnej relácii TV Slovan.

„Zásadne nesúhlasíme s názormi Dr. Lakotu a odsudzujeme spôsob, akým deformuje, spochybňuje a selektívne zamlčuje vedecké a medicínske poznatky o význame očkovania v boji proti pandémii ochorenia COVID-19. Je veľmi nešťastné, že v snahe akýmkoľvek spôsobom získať „obdiv“ laickej verejnosti sa neštíti dehonestovať vedcov a nielen ignorovať, ale aj znevažovať vedecký pokrok a šíriť dezinformácie,“ komentovala vedecký názor MUDr. Jána Lakotu riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV Silvia Pastoreková.

Vyvracia napríklad to, že vakcíny sú neúčinné, pretože nestimulujú tvorbu neutralizačných protilátok. „Opak je však pravdou. Dnes už je dostupných množstvo dôkazov nielen z klinických skúšok, ale aj z reálneho používania vakcín, že hladiny neutralizačných protilátok po očkovaní dvoma dávkami vakcín sú porovnateľné alebo dokonca vyššie než po prekonaní ochorenia COVID-19 s ťažkým priebehom,“ uvádza Pastroreková s tým, že ide o veľmi ľahko overiteľné klamstvo.

Okrem toho poukázala aj na tvrdenia Lakotu o tom, že mRNA vakcíny (Pfizer, Moderna) sú experiment a „rýchlokvasené“ vakcíny a nie je známe, čo urobia s organizmom po očkovaní. „Avšak každý vírus (vrátane vírusu SARS-CoV-2) robí počas infekcie presne to isté, ibaže vo väčšom rozsahu – vo forme vírusových častíc preniká do buniek, čím vnáša do ľudského tela svoju genetickú informáciu, ktorá je navyše oveľa väčšia a kóduje oveľa viac cudzorodých zložiek,“ konštatuje Pastoreková, ktorá po prekonaní koronavírusu upozorňuje aj na vážne dlhodobé následky zvané aj postcovidový syndróm.

Vyvrátila aj ďalšie Lakotove tvrdenie, že vakcíny neprešli potrebným testovaním na zvieratách a neboli realizované základné fázy klinických skúšok na ľuďoch. Podľa Pastorekovej je toto tvrdenie v protiklade s publikovanými verejne dostupnými dátami Európskej liekovej agentúry. Okrem toho je podľa nej klamstvo aj to, že každý z nás už prekonal koronavírusové infekcie niekoľkokrát za život.

„Pritom ignoruje fakt, že vírus SARS-CoV-2 sa výrazne odlišuje od bežných koronavírusov spôsobujúcich prechladnutie. Imunitný systém človeka vírus SARS-CoV-2 pred vypuknutím pandémie nepoznal, preto sa pred týmto vírusom nedokáže efektívne brániť. Snaha spochybniť dopady pandémie COVID-19 na zdravie a život je účelová a manipulatívna a hrubo znevažuje bolestné životné skúsenosti mnohých, ktorí v pandémii stratili blízkych, alebo prekonali ťažkú formu COVID-19,“ upozorňuje Pastoreková, podľa ktorej to pri spomenutých hoaxoch nekončí.

Tvrdí, že vedome tieto klamstvá smeruje k ľuďom, ktorí nedokážu racionálne spracovať zložitú realitu dnešnej doby a tým zneužíva ich dôveru a neznalosť. „Považujeme to za neetické a škodlivé,“ uzavrela Pastoreková spolu s Jurajom Kopáčekom a Boriskom Klempom.

JUDr. Weis & Odborná komisia: Vedcov typu dr. Lakotu si treba pestovať, vyvažovať zlatom a nie ostrakizovať!

Tím advokátskej kancelárie Weis & Partners a tím odbornakomisia.sk sa rozhodli vyjadriť podporné stanovisko Dr. Lakotovi a odsúdiť publikované stanovisko Biomedicínskeho centra SAV, ktoré považujú za obyčajné ohováranie typické pre Dobu covidovú:

Prečo sú verejné prejavy niektorých vedcov medveďou službou vede aj spoločnosti?

ΠΟΛΕΜΟΣ  ΠΑΤΗΡ  ΕΣΤΙ  

Namiesto úvodu si položme zopár otázok.

1) Je stále ešte veda definovaná ako poznanie (vedenie, vedomosti; knowledge) a poznávanie?

– Alebo už neplatí, že tieto dve neoddeliteľné súčasti predstavujú podstatu vedy?

2) Platí ešte, že Veda je inherentne pravdepodobnostná (probabilistická)?

– Alebo už neplatí, že naše poznanie je vždy zo svojej podstaty limitované, fragmentárne?

3) Prestala byť diskusia fundamentálnym nástrojom Vedy?

– Už neplatí, že vedecká práca sa dá robiť hoci aj bez pokusov alebo meraní, ale nikdy nie bez diskusie? Prestala Veda používať polemiku – názorový stret – pre testovanie svojich hypotéz a teórií?

4) Prestalo platiť, že vedecké hypotézy sa nepotvrdzujú, ale testujú?

– Už neplatí, že vedecká hypotéza/teória je validná iba pokiaľ dokáže inheretne vysvetliť aj tie najsilnejšie (proti)argumenty? A že každá teória prestáva byť vedeckou v okamihu, keď začne nepohodlné argumenty odmietať ako neprípustné?

5) Už neplatí, že skutočný Vedec spochybňovanie ‘svojej’ teórie prijíma a víta, lebo práve tak a jedine tak sa testuje jej validita?

– Už neplatí, že ozajstní Vedci si cenia „pochybovačov“ – oponentov zažitých predstáv, kladúcich otázky a vyjadrujúcich pochybnosti – nakoľko práve názoroví oponenti svojimi aktivitami zabezpečujú, že Veda ostáva živou a že sa nezvrháva v slepú vieru, dogmu?

Nazdávame sa, že uvedené premisy sú platné.

Ak však neplatia, tak nech tí, čo vedia prečo, poskytnú zrozumiteľné vysvetlenie.

A tí vedci, ktorí konajú, ako keby uvedené neplatilo, isto radi uvedú svoje vlastné dôvody.

– Takíto pracovníci v oblasti vedy – bez pochopenia a uchopenia inherentných atribútov Vedy, jej podstaty, ktorá im ako životodarná esencia žiaľ necirkuluje v krvi – robia Vede medvediu službu; najmä tým, že vedecké poznatky pertraktujú ako nemenné dogmy.

A to nielen navonok – smerom k verejnosti, ale aj dovnútra – k vedeckej a akademickej obci, nakoľko principiálne odmietajú akýkoľvek nesúhlas a ostrakizujú kritikov.

V dôsledku ich aktivít Veda degraduje na novodobé náboženstvo!

Fenomén „lakota“

Aj keby sa vedci lakotovského typu mýlili, ich názory musia slobodne zaznievať!

– To musí byť eminentnou snahou všetkých vedeckých inštitúcií, a najmä tých národných – teda ak chcú ostať vedeckými – ktoré by mali inherentne exponovať dogmatikov v svojich radoch a odmietať ich snahy o diskreditáciu nositeľov iných názorov.

Najväčšie nebezpečenstvo pre Vedu

Ostrakizácia inovercov zo strany dogmatikov predstavuje najväčšie riziko pre našu spoločnosť! Jej nebezpečenstvo spočíva v tom, že je zamerená na odsúdenie jednotlivca. Tým sa vytvára ilúzia že ide o osamoteného pomýleného zblúdilca. Opak je však pravdou! Ostrakizovaný vedec Lakota nie je ani osamotený, ani (z princípu nemôže byť) pomýlený, ani zavádzajúci!

– Veľké množstvo renomovaných vedcov, vrátane laureátov nobelovej ceny, po celom svete vychádza z rovnakých poznatkov a interpretujú ich podobne ako náš vedec dr. Ján Lakota.

– Svojimi útokmi voči akémukoľvek nepohodlnému inovercovi nielenže blokujú vedeckú diskusiu, ale, a to predovšetkým, svojim konaním dogmatici torpédujú samotnú Vedu.

– A bez poznania kľúčových procesov nie je možné vypracovať relevantné teranostické postupy voči pliage s názvom COVID-19!

Namiesto záveru si pripomeňme, že podstatou vedy nie je fragmentárne poznanie, ale najmä diskusia o interpretácii všetkých dostupných poznatkov! – Polemos pater esti –

A pokiaľ nezabránime prebiehajúcej sublimácii vedeckej esencie, tak dospejeme do stavu, kedy nám neostane než konštatovať – parafrázujúc výrok F. Nietzsche – SCIENCE IS DEAD!

Každopádne tu máme hodenú rukavicu a my ju zdvihneme. Na konci bude znieť pravda.

LAKOTA vs. KLEMPA

Môj skromný tip: priebeh a výsledok ako v zápase Floyd Mayweather jr. vs. Jesus Chavez

Dobrovoľne alebo na súde. Niet inej cesty. Ak by taká debata bola bývala skôr, možno by sme nemali žiadnu slovenskú pandémiu, ale slovenský TEXAS.

Zdroj: InfoVojna / Advokátska kancelária Weis & Partners


Tipy a rady


 

Zaujímavosti