Čaputová nikdy podanie vo veci Pezinskej skládky na Európsky súdny dvor nepripravovala

23.03.2019 | 11:06
  8
V tomto texte chceme upriamiť vašu pozornosť na zásadný až zlomový moment kariéry nádejnej prezidentskej kandidátky.

O tom, že Zuzana Čaputová má problém so svojou advokátskou praxou sme vás už informovali v článku “Vykonávala Čaputová advokátsku prax nelegálne? Prečo sa dala vyškrtnúť zo zoznamu advokátov?”

V tomto texte chceme upriamiť vašu pozornosť na zásadný až zlomový moment kariéry nádejnej prezidentskej kandidátky. “Dievča, ktoré sa nebálo”, nikdy nebolo súčasťou podania na konania vo veci skládky v Novej jame na Európskom súdnom dvore v Luxemburgu.

Po uskutočnení pojednávania vo veci pezinskej skládky na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu napísal vtedajší primátor Pezinka do časopisu Pezinčan:

 „ V utorok 17. januára sa uskutočnilo konanie vo veci skládky v Novej jame na Európskom súdnom dvore v Luxemburgu.

 Mesto Pezinok a jeho občanov zastupovala advokátska kancelária G. Lehnert, k.s. (konkrétne JUDr. Ján Ondruš a JUDr. Katarína Siváková). Účastníkmi konania za mesto boli aj prednosta Mestského úradu Mgr. Miroslav Šebesta a právnička Mgr. Martina Gaalová. Svoje rozhodnutie súd vyhlási 20. marca. 

Podkladom pre konanie na ESD bol veľmi precízne vypracovaný materiál, ktorý pripravili pracovníčky Mestského úradu Ing. Eva Popluhárová, Ľubica Mezeiová a Martina Gaalová v spolupráci so zástupcami právnickej kancelárie G. Lehnert. Tieto materiály boli poskytnuté aj aktivistom OI Skládka nepatrí do mesta, ktorí sa zúčastnili konania pred ESD. O ďalšom postupe budeme čitateľov Pezinčana informovať,“ (január 2012)

Rozsudok  Súdneho dvora EÚ v slovenčine s menami aktérov je TU.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktoré pojednávaniu v Luxemburgu predchádzalo, je TU

Advokátska kancelária T., s.r.o, ktorá zastupovala 44 občanov, je Advokátska kancelária Tomáš Kamenec, s.r.o.

V akej pozícii figurovala na súdoch právnička Mgr. Zuzana Čaputová, ktorá sa začiatkom roka 2010 stala údajne čerstvou advokátkou?

Podanie na ESD nepripravovala, ako to potvrdil bývalý primátor Pezinka. Mesto Pezinok sa na jej služby nespoliehalo. Využívalo služby advokátskej kancelárie.

Zdroje:

(1) Článok je dostupný v archíve Pezinčana
(2) Rozsudok  Súdneho dvora EÚ v slovenčine s menami aktérov je TU.
(3) Uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktoré pojednávaniu v Luxemburgu predchádzalo, je TU

Zdroj: hlavnydennik.sk


Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti