AUDIO: Covidová polícia vytiahla žiaka zo školy a predviedla ho na výsluch pretože nemal prekryté dýchacie cesty

21.05.2021 | 17:05
  78
Advokátka JUDr. Adriana Krajníková informuje o prípade, keď riaditeľka trenčianskej školy Mgr. Mária Hančinská zavolala na študenta policajtov.

Polícia Slovenskej republiky vytiahla žiaka Michala zo školy a predviedla ho na výsluch pretože nemal prekryté dýchacie cesty.

POLICAJT: boli sme privolaní riaditeľkou danej školy na ulici Jilemnickéhože si (žiak) odmieta nasadiť rúško alebo prekryť dýchacie cesty„.

Milá riaditeľka…, taká užitočná pre „zbudovanie“ totality. Nemecké gestapo by jasalo, byť by bola v minulosti tiež riaditeľkou školy… Konečné riešenie by bolo lepšie išlo…

Keby bolo potrebné, aj dnes by naložila zopár „kusov“ do vagónov…, veď ide o jej stoličku. A sama by zavolala, že ich má vo svojom okolí. …Títo ľudia pokrytecky súdia iných počas 2. sv. v. ako nakladali Židov do vozňov a pokrytecky chodia ku pomníkom… Áno, bolo to hrozné, čo sa dialo a je hrozné čo človek aj dnes urobí pre svoju stoličku. Napríklad aj to, čo táto p. riaditeľka….,

Učiteľka, riaditeľka školy zavolá na svojho žiaka covidové gestapo… NIČ SA NEZMENILO. Iba šaty sú dnes iné a autá modernejšie.

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trenčín. Riaditeľka školy p. Mgr. Mária Hančinská. …pozdravujeme!

§§§

Počas policajného zásahu som bola na telefonickej linke s Michalom a políciou. Na moju otázku na policajtov, prečo vyzvali Michala na vysvetlenie „veci“ až na políciu, z čoho je podozrivý a aký priestupok urobil, som dostala túto odpoveď:

POLICAJT: „nie je dôvodne podozrivý…, my sme chceli aby podal vysvetlenie ktorého predchádzalo k tomu aby sme prišli na oddelenie

AK: na základe čoho, vy musíte vedieť čo sa stalo nie aby on vám dal vysvetlenie čo sa stalo že ste ho prišli požiadať o vysvetlenie. Aký priestupok alebo trestný čin urobil, vy nemôžte ľudí naháňať ako v policajnom štáte. Ja sa vás pýtam čo urobil že ste ho požiadali o vysvetlenie

POLICAJT: ale neriešime čo spravil chceme len aby sme to mohli začať riešiť že čo vôbec sa stalo aby sme celý ten skutok…

AK: ale vy nemôžte hockoho zastaviť na ulici a poď s nami či si niečo neurobil… Vy musíte povedať čo urobil ja sa vás pýtam čo urobil že chcete od neho vysvetlenie, vysvetlenie k čomu?

POLICAJT: K veci ktorá sa udiala v škole.

AK:  prosím… ?

POLICAJT: nemal prekryté dýchacie cesty

AK: tak sa vás znova pýtam a poprosím skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku, ktorý hovorí o povinnosti pre krytia dýchacích ciest.

…a tak dookola o niečom, čo neexistuje, čo vedia že neexistuje, kde sami skonštatovali, že neurobil nič, ale nech to objasní…, lebo rúško.

Po tom, čo sa konajúci príslušníci telefonicky spojili s niekým ďalším, Michala už pod hrozbou nasadenia pút obmedzili na jeho slobode…

Toto je covidový štátny teror! Učitelia udávajú, policajti predvádzajú…, iba skutková podstata priestupku nám uniká. Neexistuje. Priestupok nie je.

Je tu iba FANTÓM PRIESTUPKU…

Vážené SLOVENSKO. MÁME VÁŽNEJŠÍ PROBLÉM, NEŽ SI MYSLÍME. A nikam sa nepohneme…, ani nemôžeme pohnúť.

Ľudia v policajných uniformách (ale aj úradníci, sudcovia…) ktorí majú vykonávať ZÁKON, nerozumejú vôbec tomu, čo je ZÁKON. Ale za stoličku poslúžia kde-čomu.

Polícia Slovenskej republiky je zložená z mužov a žien schopných všetkého, pretože nerozumejú ničomu čo robia. Povedať, že nerozumejú zákonu je už vysoký level toho, čo by sa po nich chcelo….

Títo ľudia iba mechanicky plnia pokyny niekoho na telefóne, komu volajú zakaždým, ak majú stret s „vinníkom“, ktorý sa ich pýta na paragrafy…

Títo ľudia v policajných uniformách plnia pokyny bez toho, aby si vôbec uvedomovali, že vás šikanujú, prenasledujú…, idú, plnia a nevedia, čo robia. Ďalší v reťazci, ako sú úradníci, prokurátori, sudcovia tento stav ďalej „vyplnia“ a „deklarujú“, že je všetko v poriadku. Táto budúcnosť „profesionality“ polície, úradníkov, súdov čaká na ich deti… Totalita vďaka arogantným a hlúpym úradníkom…

Nepotrebuje to komentár…:

 

 

Polícia SR v Trenčíne-Zlatovce prišla do školy pre žiaka a nakoniec ho násilím zaistila na polícii pre niečo, čo nie je priestupkom.

Polícia však vo veci prekrytia dýchacích ciest nemôže ľudí predvádzať a žiadať od nich vysvetlenie, pretože tu môže iba ukladať blokové pokuty. Nie objasňovať tieto „priestupky“.

Polícia nerozumie svojim právomociam ani tomu, čo je skutková podstata priestupku.

Nevie ani to, že „priestupok“ ktorý chcela „vysvetliť“ a pre ktorý obmedzila žiaka na slobode neexistuje vôbec…

Nerekrytie dýchacích ciest nie je žiadny priestupok. Pretože neexistuje povinnosť prekrytia dýchacích ciest.

Chlapci a dievčatá od polície nevedia hlavne tú vec, že sami sebe budujú totalitu…

JUDr. Adriana Krajníková

Zdroj: zalobyvocistatu.sk

Zobraziť ďalšie

Program rádia
Zmena programu je vyhradená.

  • Bez programu

Tipy a rady

Zaujímavosti